Väderstad inwestuje w przyszłość rolnictwa precyzyjnego

Väderstad nieustannie dąży do poprawy jakości siewu i choć od wielu lat jest uznawany przez wielu za lidera w tej dziedzinie to nie spoczywa na laurach. Ze względu na wzrastającą precyzje siewu osiąganą przy coraz większych prędkościach roboczych oraz konieczność prowadzenia różnorodnych symulacji i testów, otwarto w Väderstad nowoczesne laboratorium. Nowy obiekt otwiera szereg możliwości dla działu badań i rozwoju.

Nowo otwarte laboratorium Väderstad powstało z myślą o rolnictwie przyszłości, które będzie oczekiwało jeszcze wyższej precyzji siewu w kontekście umieszczenia nasion na odpowiedniej głębokości ale także optymalnego rozmieszczenia ich w rzędzie. Laboratorium pozwala odtworzyć różne realia klimatyczne, warunki glebowe oraz symulować różne temperatury czy ciśnienie powietrza. Ponadto znajdują się tam stanowiska do intensywnych testów trwałości i jakości maszyn.

Zobacz więcej

Laboratorium Väderstad zostało oficjalnie otwarte w maju 2016. Zajmuje powierzchnię ponad 280 metrów kwadratowych.

- Nowe laboratorium wyposażono w zaawansowane systemy pomiarowe, które zapewniają uzyskanie rzetelnych wyników, mówi Mikael Albrecht, Kierownik Działu Testów w Väderstad.

- W całej firmie pracujemy nad utrzymaniem wysokich standardów jakościowych, a nowe laboratorium gwarantuje nam pozostanie w czołówce producentów maszyn na potrzeby nowoczesnego rolnictwa precyzyjnego, mówi Gert Gilstring, Senior Design Engineer w Väderstad.

Väderstad przeznacza znaczne fundusze na dział badań i rozwoju, który zatrudnia 120 współpracowników. Rezultatem strategicznego podejścia Väderstad w tym zakresie jest bardzo wysoka pozycja pod względem innowacji, rozwoju produktów i nowoczesnych rozwiązań na potrzeby efektywnego rolnictwa.

Zobacz więcej

Väderstad Analysis- and test manager Mikael Albrecht

Analityk Väderstad - oraz Kierownik Działu Testów w laboratorium Väderstad - Mikael Albrecht.

Zobacz więcej