Nowe nakładki 50/80

- Węższa część nakładek o szerokości 50 mm pozwala agresywnie zagłębiać się w glebie i wpływa na mniejsze zapotrzebowanie mocy. Górna część, szersza, bo aż 80 mm wpływa na bardziej efektywne mieszanie, mówi Magnus Samuelsson z Väderstad.

W poprzednim roku, nakładki 50/80 zostały przetestowane na siedmiu modelach kultywatorów Swift i jednym kultywatorze Opus. Po uprawie na ponad 2.200 ha, wyniki były bardzo imponujące.

-Nakładki 50/80 mm pasują do wszystkich naszych kultywatorów i są szczególnie skuteczne w przypadku zastosowania w kultywatorze Swift. Nakładkę bardzo łatwo i szybko montuje się na zębie uprawowym.
Zastosowanie nakładki uprawowej 50/80 mm oraz odkładni o szerokości 80 mm zapewnia optymalne mieszanie i przepływ uprawionej gleby oraz resztek pożniwnych przez maszynę, mówi Magnus Samuelsson.

Części eksploatacyjne Väderstad produkowane są w fabryce Svensk Presshärdning AB, która stała się częścią Grupy Väderstad w roku 2011. Nowa nakładka 50/80 może być montowana fabrycznie do wszystkich kultywatorów Väderstad.

Zobacz więcej