A Väderstad csoport adatkezelési politikája

Verzió 2.0

A Väderstadnál különös figyelmet fordítunk a vevőink, beszállítóink, az alkalmazottaink és egyéb érdekelt ügyfeleink személyes adatainak védelmére. A Väderstad csoporton belül a személyes adatok egyes vállalatok között megosztásra kerülhetnek abban az esetben, ha az üzleti kommunikáció ezt megkívánja.

Ez a dokumentum hangsúlyozza a Väderstad csoporton belüli személyes adatkezelés fontosságát. Ezen szabályzaton kívül a nemzeti törvények és előírások külön eljárást is szükségessé tehetnek a személyes adatok kezelése terén. Ilyen esetekben a leányvállalatoktól és egyéb vállalkozásoktól elvárt, hogy a tevékenységükre irányadó szabályzatok szerint járjanak el. Azokban az országokban, ahol a Väderstad kifejti tevékenységét, követni kell a kötelező érvényű törvényeket és előírásokat, és meg kell előzni ezen dokumentum iránymutatásaitól való eltérést. A személyes adatok ezen politikán belül olyan típusú információk, amelyek közvetve vagy közvetlenül kapcsolódnak azonosított vagy azonosítható személyekhez. 

Felelősség

A Väderstad csoporton belül piacspecikfikus szolgáltatáson kívül általánosságban felelős minden egyes nemzeti értékesítő vállalat a marketing, az értékesítés, a személyzet és a vevői kapcsolatokért. Ebből kifolyólag nemzeti értékesítési vállalatok felelősek a semélyes adatok kezeléséért is, Azokon a piacokon, ahol a Väderstadnak nincsenek helyi értékesítői vállalatai, importőrök veszik át ugyanezt a feladatot. Abban az esetben, amikor szükségessé válik a sezmélyes adatok harmadik féllel való megosztása, a Väderstad csoport vállalatainak gondoskodnia kell arról, hogy ez a vonatkozó szabályzatoknak és törvényeknek megfelelően történjen, és az egyén érdekei és jogai ne sérüljenek.

A Väderstadnál a következő előírásokat követjük:

  • Csakis a céljainknak feltétlenül szükséges személyes adattal dolgozunk
  • Csak felhasználás esetén kezelünk személyes adatokat
  • Biztosítjuk a személyes adatok pontosságát és annak naprakész voltát
  • A természetes személyesek informáljuk adataik gyűjtéséről
  • Csak a céljainknak szükséges időtartamig kezeljük a személyes adatokat vagy a törvény által engedélyezett ideig
  • A személyes adatokat csak az adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon kezeljük

Kapcsolatfelvétel

Bármilyen kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a Väderstad személyes adatvédelmi koordinátorával.

E-mail cím: gdpr@vaderstad.com

Cím: Väderstad AB, PO Box 85, SE-590 21 Väderstad Svédország

A borítékra írja rá: Adatvédelmi koordinátor

A politika módosítása

Az ezen dokumentum aktualizált verziója mindig elérhető weblapunkon.