Rapid – sēklas iestrādes diski ar izcilu darba dziļuma precizitāti

Rapid sējmašīna ir zināma ar tās izcilo spēju saglabāt precīzu darba dziļumu. Rezultātā sēklas uzdīgst vienmērīgi, un ražas potenciāls tiek izmantots maksimāli visā tīrumā.

Unikāla iestrādes disku sistēma

Unikāla iestrādes disku sistēma

Rapid sējmašīnas panākumu pamatā ir unikālie sēklas iestrādes diski apvienojumā ar piespiedējriteņiem. Rapid sējmašīna ir aprīkota ar unikālu darba dziļuma saglabāšanas sistēmu, kas regulējama no traktora kabīnes.

Attiecība starp sēklas iestrādes diskiem un piespiedējriteni  nosaka maksimālo sējas dziļumu, bet ļoti spēcīgais disku spiediens neļauj tam samazināties. Pateicoties šai sistēmai Rapid spēj nodrošināt vienmērīgu dīgšanu visos apstākļos.

Uzzināt vairāk
Dziļums pirmajā vietā

Dziļums pirmajā vietā

Rapid sējmašīna ir izstrādāta tā, lai ne mainīgi lauka apstākļi, ne liels braukšanas ātrums neietekmētu iestatīto darba dziļumu. Tas ir panākts, nodrošinot līdz pat 150 kg lielu spiedienu uz sēklas iestrādes diskiem, un darba dziļums tiek kontrolēts, savienojot divus sēklas diskus ar vienu piespiedējriteni. Tā rezultātā Rapid spēj nodrošināt vienmērīgu dīgšanu visos apstākļos.

Uzzināt vairāk
Eksperts visos augsnes tipos

Eksperts visos augsnes tipos

Neatkarīgi no tā, vai augsne ir smaga, vidēja, vai viegla, lielie OffSet pozīcijā izvietotie pievelšanas riteņi vienmēr paliek uz augsnes virskārtas un nodrošina sēklu iestrādi iestatītajā dziļumā. Tas padara Rapid par ideālu izvēli, ja augsne jūsu tīrumos ir atšķirīga, un jums nepieciešama sējmašīna, uz kuru var paļauties. Sējmašīnas darba dziļumu, sēklas un mēslojuma devu ir viegli iestatīt no traktora kabīnes, tāpēc daudzpusīgā Rapid ir izmantojama tieši jūsu saimniecības augsnes vajadzībām pielāgotas precīzās sējas veikšanai.

Uzzināt vairāk
Lauka virskārtas kopēšana

Lauka virskārtas kopēšana

Savienojot divus sēklas iestrādes diskus ar katru piespiedējriteni ar paralelograma savienojumu, Rapid spēj sekot augsnes reljefam. Tas nodrošina sēklām vienādus dīgšanas apstākļus visā sējmašīnas darba platumā.

Uzzināt vairāk
Nav viegli iztraucēt darbā

Nav viegli iztraucēt darbā

Katrs sējas iestrādes disks ir montēts uz atsevišķas diska statnes ar triecienus absorbējošiem gumijas elementiem. Īpaši izturīgā konstrukcija un lielais disku spiediens nodrošina, ka diski saglabā iestatīto darba dziļumu. Daudzos gadījumos Rapid diski iespiež akmeņu augsnē, nevis maina sēklas iestrādes dziļumu. Tomēr, ja sējmašīnas ceļā gadās liels akmens vai šķērslis, sējas iestrādes disks paceļas uz augšu  un atgriežas savā vietā. Tādā veidā ietekme uz sēšanas un pievelšanas rezultātu ir minimāla.

Uzzināt vairāk