Tempo WideLining maksimāli palielina ražas potenciālu

Lai optimizētu šķidro kūtsmēslu laistīšanu rindās augošā kultūrā, ievērojami nesamazinot kopējo ražu, Väderstad piedāvā pasaulē pirmo sistēmu riteņu sliežu izveidei, neatslēdzot precīzās sējas sējmašīnu sējmehānismus.

Šis saturs izvietots trešās puses vietnē (www.youtube.com). Pašreizējie sīkdatņu iestatījumi ir atspējojuši šo video. Jūs varat pielāgot sīkdatnes, lai noskatītos video.

Regulē rindstarpu platumu – nevis atslēdz rindas

Väderstad WideLining hidrauliski pielāgo četru sējmehānismu novietojumu uz mašīnas rāmja. Tiek veidotas 1050mm platas riteņu sliedes, kas piemērotas šķidro kūtsmēslu laistītāja riepām.

Uzzināt vairāk

Pilnīgi automātiski

Aktivizējot WideLining, mašīna aprēķina lauka platumu un automātiski regulē sējmehānismu izvietojumu, lai veidotos sliedes atbilstoši šķidro kūtsmēslu laistītāja darba platumam. Sējmehānismu regulēšana notiek, kad sējmašīna ir pacelta slejas galā.

Uzzināt vairāk

WideLining salīdzinājums ar iepriekšējo tehnoloģiju
Ražas piemērs:

 

Sējmašīnas darba platums: 6m
Rindu ierīču skaits: 8 rindu ierīces
Atstatums starp rindām: 750mm
Šķidro kūtsmēslu laistītāja darba platums: 18m

Uzzināt vairāk

Bez sistēmas

Katrā trešajā sliedē, pa kuru 8-rindu sējmašīna brauc pa lauku, augus 2 rindās iznīcinās traktora un šķidro kūtsmēslu laistītāja riepas.

Tas iznīcinātu 8,3% no kultūras laukā, kopumā ievērojami samazinot ražu.

Uzzināt vairāk

Sliedēšana

Katrā trešajā sliedē, pa kuru 8-rindu sējmašīna brauc pa lauku, 2 rindas būtu jāatslēdz.

Tas nozīmē, ka sējmašīna iesētu 8,3% mazāk sēklas, kopumā ievērojami samazinot ražu.

Uzzināt vairāk

Väderstad WideLining

Karā trešajā sliedē, pa kuru 8-rindu sējmašīna brauc pa lauku, 4 rindas tiek hidrauliski pavirzītas, veidojot 1050mm platas sliedes.

Tā kā visas rindu ierīces joprojām veic sēju pilnā apmērā, ražas līmenis netiek ietekmēts.

Uzzināt vairāk
"Tā kā Väderstad WideLining ļauj visām Tempo rindu ierīcēm sēt pilnā apmērā, ražas potenciāls tiek saglabāts augstākajā līmenī"
Uzzināt vairāk

502 hektāri 24 stundu laikā

Apskatieties kā norisinājās pasaules rekorda sasniegšana: