Jaunajos modeļos tiek ieviesta veiksmīgā precīzās sējas sistēma SeedEye

SeedEye sistēma

2019. gadā Väderstad SeedEye sistēma ar lieliskiem rezultātiem ir testēta un pētīta Vācijas Lauksaimnieku asociācijā DLG. 2020. gadā unikālā precīzās sējas sistēma Väderstad SeedEye tiks ieviesta sējmašīnām Spirit R 300S, Spirit 600-900C/S un Rapid A 600-800C/J.

- Aizvien lielāka piekļuve informācijai ir stūrakmens gudrākai saimniekošanai. Ja ir piekļuve precīziem datiem, lauksaimnieks var pieņemt pārdomātus lēmumus, sasniedzot vēl lielāku efektivitāti un maksimālus rezultātus lauksaimniecības kultūru audzēšanā, saka Mattias Hovnerts, Väderstad pārdošanas un mārketinga viceprezidents.

Unikālā Väderstad SeedEye sistēma nodrošina ieskatu ar precizitāti līdz katram tīruma kvadrātmetram. Väderstad SeedEye sistēmai ir divas funkcijas – sējvadu nosprostojumu uzraudzīšana un sēklu skaitīšana. Sistēmas pamatā ir SeedEye sensori, kas reģistrē katru sēklu, kā arī mēslojuma plūsmu pa sējvadiem.

- SeedEye ļauj vizualizēt sējas darbību reāllaikā. Ja parādās novirzes, SeedEye nosprostojumu uzraudzības sistēma par to nekavējoši brīdina, līdz ar to var novērst nosprostojuma ietekmi uz ražu, saka  Väderstad viceprezidents Mattias Hovnerts.

Izmantojot Väderstad SeedEye sēklas skaitīšanu, vēlamā sēklas deva tiek iestatīta kā sēklu skaits uz kvadrātmetru. Tīrumā sensori precīzi reģistrē to sēklu skaitu, kas iziet cauri katram sējvadam. Apvienojot šo informāciju ar braukšanas ātruma datiem no sējmašīnas zemes radara, padeve tiek automātiski regulēta, lai saglabātu izvēlēto sēklas daudzumu uz kvadrātmetru.

- SeedEye sēklu skaitīšana palielina sējas precizitāti, nav jāveic kalibrēšana, un lauksaimnieks var kontrolēt procesu, tāpēc viņam ir iespēja pilnībā optimizēt darba rezultātus, saka Mattias Hovnerts.
Pilnīga SeedEye sistēma, t.i., gan sējvadu nosprostojumu uzraudzība, gan sēklu skaitīšana, šobrīd ir pieejama Rapid A 400-800S sējmašīnām.

2020. gada sākumā SeedEye sējvadu nosprostojumu uzraudzība sēklai un mēslojumam būs pieejama modeļiem Rapid A 600-800C/J, Spirit R 300S, Spirit 600-900S un Spirit 600-900C. Kā nākamais solis šīm mašīnām tiks piedāvāta arī SeedEye sēklu skaitīšana.