2000. gadi - disku kultivators Carrier

Disku kultivators Carrier

Par Carrier konceptu varam pateikties Francijas lauksaimniekiem. Ap 2000. gadu pienāca idejas un lūgumi no Francijas lauksaimniekiem, ka Väderstad vajadzētu izstrādāt jaunu rīku seklai un intensīvai augsnes kultivēšanai. Ievesma šādam rīkam radusies no veiksmīgā Rapid priekšapstrādes aprīkojuma - disku sistēmas System Disc.

Īstais brīdis

Disku kultivatori piedzīvojuši gan kāpumus, gan kritumus, un tika uzskatīti par pārāk smagu un lēnu agregātu. Vairāk iecienīti bija ierastie kultivatori, bet tomēr varēja just, ka ir radusies nepieciešamība pēc minimālās augsnes apstrādes rīka. Viesojoties Francijā, es apciemoju mūsu ilgadējo darbinieku Joël Plançon un mēs devāmies kopīgās pusdienās. Mēs sākām ieskicēt kāds varētu izskatīties jaunais agregāts un pirms bijām beiguši maltīti, mums jau bija idejas radušās idejas par galvenajām Carrier iezīmēm. Tās visas tika uzliktas uz galda esošajām salvetēm.

Kultivēšana "krustu šķērsām"

Mērķis bija izveidot agregātu, kas spētu nodrošināt vienmērīgu un seklu augsnes kultivēšanu, braucot ar lielu darba ātrumu. Agregāts spētu efektīvi sajaukt augu atliekas, kā arī pievelt augsni tā, lai tiktu veicināta ātra izbirušo sēklu un nezāļu dīgšana. Lai nodrošinātu šādus rezultātus, kultivatoram jāabūt ar divām disku rindām, uz kurām diski izvietoti 90 grādu leņķī. Pirmā disku rinda mestu augsni sāņus, kamēr otrā disku rinda šo pašu augsni mestu atpakaļ. Šļūce CrossBoard vienlaicīgi stumj augsni uz priekšu. Rezultātā augsne tie efektīvi sajaukta ar augu atliekām un lauks tiek vienmērīgi izlīdzināts.

Īpaši sekla kultivēšana - šodien iespējama

Kad pirmoreiz prezentējām Carrier, citi konkurenti Eiropas tirgū uzskatīja, ka šis agregāts negūs popularitāti un nespēs kvalitatīvi veikt darbu. Tomēr šodien, vismaz 100 dažādi ražotāji ir centušies nokopēt Väderstad Carrier diskus. Man ir arī liela ticība mūsu jaunākajiem diskiem - Crosscutter diskam. Tie spēj veikt to, kas līdz šim nav bijis iespējams - īpaši sekla augsnes kultivēšana 2-3 cm dziļumā, atstājot pilnībā sakultivētu augsnes virskārtu. Pateicoties īpašajai diska formai, strādajot ar lielu darba ātrumu augsnes virskārta tiek sastrādāta un augu atliekas tiek iejauktas augsnes virskārtā. Pēc šādas augsnes apstrādes izbirušās sēklas un nezāles sāk dīgšanas procesu.

Kopš 2001. gada, kad tika radīts pats pirmais Carrier kultivators, tas arvien tiek attīstīts un tiek radīti arvien jauni modeļi un paplašinātas papildaprīkojuma iespējas. Ražošana norit pilnā sparā un mēs tuvojamies 16 000. uzražotajai mašīnai.

Uzzināt vairāk

Uzziniet vairāk