Ny elektronik för att optimera noggrannheten på Tempo ännu mer

Väderstad Tempo F med WSX

Under sommaren 2024, kommer det nya elektroniksystemet WSX introduceras till Tempo F, Tempo V och Tempo L. Genom att uppgradera elektroniken i precisionssåmaskinen, kan nya funktioner för att ge ännu säkrare och högre noggrannhet i fält utvecklas. De nya funktionerna är automatisk singulering, aktivt hydrauliskt radenhetstryck och kurvkompensation.

Sedan lanseringen av Tempo för 10 år sedan, har höghastighets precisionssåmaskinen Väderstad Tempo fått en ledande position på den europeiska marknaden för precisionssådd. Under sommaren 2024 kommer Tempo radenheten uppgraderas med ett nytt egenutvecklat elektroniksystem kallat WSX med motorer utan borstar och förbättrad kabeldragning. Men det är inte enbart WSX självt som optimerar precisonssådden ännu mer - den förbättrade noggrannheten kommer som ett reultat av de nya funktionerna som WSX erbjuder. 

– Det nya WSX elektroniksystemet gör det möjligt för oss att erbjuda tre nya funktioner för att optimera noggranheten på Tempons radenhet ännu mer, säger Oskar Karlsson, produktchef precisionssådd på Väderstad.

Allra först: Automatisk singulering av utsädeskärnan för att alltid säkerställa en exakt utmatning av ETT utsädesfrö i taget från Tempo såhuset utan att kräva den manuella kalibreringen som krävdes tidigare.

– Med givare i varje radenhet övervakas singuleringen konstant i varje såhus och justeras automatiskt till den optimala inställningen beroende på hur formerna på utsädesfröna ändras. Den automatiska singuleringen sparar tid och ökar därför produktiviteten i fält. En funktion som särskilt kommer att uppskattas av lantbrukare och entrepenörer som ofta byter gröda och sorter i en ofta hektiskt tid under sådden, säger Oskar Karlsson.

För det andra: Aktivt hydrauliskt billtryck individuellt i varje radenhet införs för att alltid säkerställa en exakt fröplacering på korrekt sådjup oberoende av jordart och såbädd. Med uppgiften att alltid hålla det inställda värdet för billtrycket kommer systemet öka eller minska billtrycket beroende på jordförhållandena. I till exempel sådd på lättare jord kommer billtrycket minskas, och vid inträdet till styvare jordförhållanden kommer billtrycket att ökas. För att ge en snabb responstid arbetar system med hydraulik. Såmaskinen kan antingen utrustas med aktivt hydraliskt radenhetstryck med en feedback och kontroll för maskinens hela arbetsbredd, eller med individuellt aktivt radenhetstryck för varje radenhet separat.

– Det aktiva hydrauliska billtrycket låter föraren ställa in ett optimalt billtryck som sedan bibehålls automatiskt. Detta säkerställer precisionen för fröplaceringens djup oavsett förändrade jordförhållanden som olika jordarter och olika såbruk eller markpackningar, säger Oskar Karlsson, produktchef precisonssådd på Väderstad och fortsätter:

– Dessutom kan denna funktion användas för att förbättra utläggningen av sprutspåren, genom att inte bearbeta jorden alls i sprutspåren och därmed upprätthålla en god bärighet just där. När man gör så och dessutom kopplar ihop det med det redan befintliga dynamiska sprutspårs-läggningsfunktionerna på Tempo så blir de utlagda sprutspåren enkelt synliga för föraren av växtskyddssprutan - även före uppkomst av grödan - för de lämnas helt obearbetade.

Den tredje funktionen är lanseringen av kurvkompensation, vilken ger en korrekt fröutmatning över maskinens hela arbetsbredd även när maskinen svänger. Detta innebär att de inre radenheterna kommer att minska sin utmatning något och de yttre radenheterna att öka sin utmatning, så att fröavståndet blir rätt på hela arbetsbredden även i svängar.

– Gyrogivare känner när maskinen svänger och justerar utmatningen på varje radenhet över hela maskinen arbetsbredd för att alltid hålla rätt utsädesutmatning på varje radenhet, säger Oskar Karlsson

De nya funktionerna och nya elektroniksystemet WSX för Tempo L 8-32, Tempo V 6-12 och Tempo F 6-8 kommer lanseras vid den internationella lantbruksmässan Agritechnica i november 2023. En begrännsad mängd maskiner kommer vara ute i fält under våren 2024, och serieproduktionen startar under sommaren 2024.

Bo Stark

Bo Stark

Säljchef Norden

Sverige, Norge, Danmark, Finland