Rapid fick bekänna färg på Slätte gård

Rapid anpassad för ekologisk odling

Den 10 april såddes Lantmännens demonstrations-odlingar på Slätte gård inför kunskapsdagen Slätte Ekodag den 18 juni. Dagen är till för professionella lantbrukare och rådgivare som är intresserade av hur man kan förbättra den jord man brukar och öka lönsamheten i produktionen.

18 olika drag såddes med Rapid, utrustad med dubbel gödningsutmatning och med en bredd på 4 meter. Denna version av Rapid är anpassad för ekologisk odling. Fältet var vårplöjt och harvat fyra gånger. Totalt gjordes över 70 olika varianter med insådder (0-15 kg/ha), utsädesmängder (0-200 kg/ha) och gödselpellets (0-150 kg/ha). Allt gjordes under fem timmar och under den tiden gjorde samtidigt cirka 15 vridprov.

Med padda, elektronisk pulsmätning och den uppgraderade utmatningen av gödselpellets gick det förvånansvärt smidigt med den avancerade sådden. Det är dock hårt och lite grovt bruk så fältet behöver vältas och sedan önskar vi regn för att det skall bli bra, säger Jacob Nilsson, regionansvarig Väderstad.
- Eftersom det var grovt bruk ökade vi sådjupet på utsädet till 4-5 cm för att garantera att utsädet ska få fukt, säger Jacob.

Väderstad är en av sponsererna på Slätte Ekodag. Läs mer om programmet och anmäl dig på deras hemsida www.ekoweb.nu