Spirit 600-900C

Den pneumatiska såmaskinen Spirit utför utjämning, såbäddsberedning, återpackning, sådd och tillpackning i en enda överfart. Spirit är känd för att ge en imponerande precision under en lång livslängd, också vid höga arbetshastigheter på fältet. Tack vare dess höga individuella precision för varje såbill, placerar Spirit alltid utsädet på inställt sådjup. Du drar fördel av en jämn uppkomst över hela arbetsbredden på hela fältet.

Läs mer om Spirit-konceptet

Precision och kapacitet

Spirit 600-900C är en pneumatisk såmaskin för både utsäde och gödning och finns i storlekarna 6, 8 eller 9 meters arbetsbredd.

Den stora behållaren på 5000 liter med en stor öppning, ger få och enkla påfyllningar. Både gödnings- och utsädes- utmatningen har en imponerande kapacitet med alla utsäden och gödningssorter, även ekologiskt.

Spirit 600-900C är en universell såmaskin för hög precisionslösningar, gällande förredskap, utmatning och följsamhet i fält.

Väderstad Spirit 600 kombi översikt
Väderstad Spirit Utsädesutmatning med hög kapacitet

Utsädesutmatning med hög kapacitet

Spirit 600-900C är utustad med två högprecisions utmatningssystem för utsädet, Fenix II, som ger en stabil och pålitlig utsädesmängd. 

Tack vare den höga placeringen av den kraftfulla integrerade turbinfläkten reducerar mängden damm som kan sugas in, vilket därigenom ökar noggrannheten i såresultatet högst avsevärt.

För att fördela och optimera luftflödet till de olika utmatningssystemen för gödning och utsäde, kan luftflödena enkelt finjusteras med det integrerade AirBalance systemet i fronten på såmaskinen.

Gödningsutmatning utan begränsningar

Gödningen matas ut från behållarens främre del med en hydraulisk skruv. Den starka hydrauliska motorn ger obegränsad utmatningskapacitet för gödningen.

Med en mellanvägg placerad i sålådans mitt, kan relationen mellan utsädes- och gödnings-behållaren ställas om i två lägen. Om det önskas kan hela behållaren användas till utsädet, t.ex. vid höstvetesådd.

Väderstad Spirit gödningsutmatning översikt
Visar det aktiva billtrycket

Aktivt bill- och ving-tryck

Med sensorer i hydraulsystemet, upptäcker Spirit 600-900C alltid omedelbart när fältets terräng eller jordens beskaffenhet förändras. Specifikt utvecklade ventiler kompenserar då omedelbart för det ökade eller minskade hydraul trycket.

Detta håller bill- och vind-trycken konstanta på inställt värde, oavsett eventuella oregelbundheter i fältet jord eller terräng. 

Du drar fördel av detta med en väldigt bra sådjups-hållning även vid sådd i kuperad terräng eller på varierande jordarter.

Alltid rätt fördelning

Fördelarhusen är alltid placerade högt. Detta håller upp såslangarnas lutning, också i backig terräng, därigenom säkerställs en perfekt fördelning av utsädet över hela såmaskinens arbetsbredd. 

Spirit - Alltid rätt fördelning

Vändtegs-automatik ökar precisionen

Vid lyftning och isättning av såaggregaten vid vändtegen, gör den automatiska vändtegs sekvens kontrollen lyfter eller sänker de olika delarna en och en. Vid ingång i tegen hanterar systemet det så att förredskapet går ner före såbillarna och efterharven. 

Genom att optimera denna automatiska sänknings eller höjnings-sekvens, så optimeras både sådd- och gödnings-resultatet vid vändtegskanten. 

Detta ger en jämn etablering av grödan utan att dubbelså eller bearbeta vändtegen för mycket, dessutom gör detta system det möjligt att så vändtegen först utan att störa fröplaceringen vid sådd av resten av fältet.

Spar pengar på oregelbundna fält

För att kunna erbjuda möjligheten att optimera sådden i fält, har Spirit 600-900C utrustas med halvmaskins-avstängning för både utsäde och gödning, därigenom optimeras spårläggning utan dubbelsådd.

På oregelbundna fält, betyder denna halvsektions-avstängning stora möjligheter att spara pengar och undvika dubbelsådder. 

Lantbrukare som regelbundet använder halvmaskins-avstängning uppskattar faktumet att de kan spara upp till 5% utsäde, samtidigt som dubbelsådd och ojämn grödetablering undviks.

Väderstad Rapid spar pengar på oregelbundna fält
Spirit LS last-kännande hydraulik

Två tekniker att placera gödningen

FIX

FIX-versionen har gödningsbillarna monterade i förredskapet, vilket inte skapar något ytterligare dragkraftsbehov. Gödningen placeras i 5 cm breda band på 125 mm radavstånd, framför och under varje sårad. Gödningens djup kan justeras från hytten i farten, efter vad jordförhållandena kräver.

Spirit 600-900C FIX finns i 6, 8 och 9 meters arbetsbredd.

Du drar fördel av detta från ett snabbt och effektivt näringsupptag.

FIX gödningsplacering

Nordic

Nordic-versionen har aggressiva tallrikar med gödningsbillar som placerar gödningen med ett väldigt högt billtryck mellan utsädesraderna på 250 mm radavstånd. Denna metod är en fördel i konventionellt bearbetad jord i vårsådd med risk för försommartorka.

Spirit 600-800C Nordic finns i 6 och 8 meters arbetsbredd.

Nordic förredskap
Väderstad Toppmodernt kontrollsystem med iPad

Toppmodernt kontrollsystem

Spirit är utrustad med det iPad-baserade kontroll systemet Väderstad E-Control.

Utöver en enkel och tydlig kontroll och övervakning av så processen, erbjuder systemet möjligheten att justera arbetsdjupet på förredskapet, såbillarna, liksom den hydrauliska efterharven under sådd i fält.

Användarvänlighet, toppmodern grafik, kostnadseffektivitet och en enkelhet i uppdateringar, är några av systemets fördelar.

Spar överfarter med BioDrill

Genom att utrusta Spirit 600-900C med den monterbara småfröiga såmaskinen BioDrill, smöfröiga grödor såsom fånggrödor, gräsfrö eller raps kan etableras samtidigt som huvudgrödan.

Såslangarnas munstycken fördelar fröutsädet väldigt jämnt framför huvudgrödans såbillar.

BioDrill ger en full-skalig högprecisions sådd, samtidigt som det besparar antalet överfarter som krävs att utföra jobbet.

Väderstad Spirit spar överfarter med BioDrill

Arbetszoner

Zon 1 - Såbäddsförberedelser

Spirit 600-900C kan anpassas efter lantbrukets behov. Den finns tillgänglig med olika tekniska lösningar för spridning av gödning med förredskapet. Förredskapets arbetsdjup kan enkelt justeras från traktorhytten.

 

FIX

Nordic

Spårluckrare

Zon 2 - Packning

För att säkerställa en fast såbädd innan fröplaceringen, återpackar de stora packarhjulen såbädden mellan förredskapet och såbillarna. Detta innebär stora fördelar på lätta jordar, liksom på fält där jorden är alltför lucker efter en djup bearbetning alternativt vid en jordbearbetning utan återpackning.

Zon 3 - Sådd

Spirit har 380 mm stora tallrikar för att uppnå precision vid höga hastigheter. OffSet tallrikarna flyttar jorden åt sidorna och placerar fröna i botten av såfåran. Efter tallrikarna faller jorden tillbaka och täcker fröet med finjord. Billtryck upp till 80 kg gör att tallrikarna åstadkommer en bra nedträngning. Den unika TriForce gummifjädringen ger såbillen oslagbara egenskaper för att kunna följa såbottnens konturer.

 

Zon 4 - Återpackning

Genom att varje individuell såbill är sammankopplad med varsitt billpackarhjul, svarar såbillen instinktivt på ojämnheter eller jordvariationer i fältet. Därför hålls sådjupet alltid konstant på alla delar av fältet.
Den väl tilltagna diametern på billpackarhjulet, förstärker ytterligare en lugn gång med låg påverkan från vibrationer, och ger därigenom ökad precision vid höga hastigheter.

 

Zon 5 - Luckring

Efterharven är positionerad för att arbeta exakt mellan utsädesraderna, så det finns ingen risk för att störa grunt sått utsäde. Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn.

 

Efterharven Light

Efterharven Heavy

Teknisk data

Spirit 600C FIX 600C StripDrill 600C Nordic 800C FIX 800C Nordic 900C FIX
Utmatning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Arbetsbredd (m) 6,0 6,0 6,0 8,0 9,0 9,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 3,56 3,56 3,56 3,85 3,85 4,0
Transportlängd (m) 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Basvikt (kg) 7600 6700 7300 10160 9140 10860
Volym sålåda (l) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Antal såbillar 48 18/36 48 64 64 72
Radavstånd såbillar (mm) 125 167 125 125 125 125
Antal gödningsbillar 48 18 24 64 32 72
Radavstånd gödningsbillar (mm) 125 330 250 125 250 125
Såbillstryck max (kg) 80 80 80 80 80 80
Diameter såtallrik (mm) 380 380 380 380 380 380
Bromsar H/P H/P H/P H/P H/P H/P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-14 8-12 8-14 8-14 8-14 8-14
Hjuldimension (transporthjul) 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5
Hydrauluttag LS LS LS LS LS LS
Dragkraftsbehov från (hk) 200 300 170 270 220 290
Oljekapacitet för hydraulisk fläkt (l/min) 50 50 50 65 65 65
Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.
 
LS = Load sensing     FR = Fri retur    DV = Dubbelverkande 
H = Hydraulisk   P = Pneumatisk   N/A = Inte tillgänglig

*Beroende på radavstånd: 167mm / 125mm

Tillbehör eftermarknad

Tillbehör Spirit

Vi erbjuder flera möjligheter att utrusta och förbättra din Spirit maskin. Detta gäller även för redan ägd utrustning.

Läs mer

Ladda ner broschyrer och manualer här

Klicka här för att läsa om våran garanti

Väderstad garanti

Garantin gäller från leveransdatum och två år framåt eller 1000...

Service & Reservdelar

Med en servicetekniker från Väderstad, kan du koppla...

Sök Väderstad

Letar du efter en reservdelsbok till din äldre Väderstad maskin eller har du tappat...

Patent

Offentliggjorda patent och patentansökningar i kraft ägda av Väderstad Holding AB...