Rapid såbillar - bästa möjliga start för varje kärna

Bästa möjliga start för varje kärna

De högkvalitativa Rapid såbillarna är utvecklade för att ge kärnan bästa möjliga start. Detta gynnar en bra groning och hälsosam gröda med hög motståndskraft mot ogräs, sjukdomar och hårt väder.

Bra förhållanden för växtlighet

Varje såtallrik på en Rapid såbill skapar en ren såfåra genom aggresiv utskärning i en fast såbotten med en fin såbädd ovanför. Detta skapar en miljö med flera viktiga fördelar för utsädeskärnans groning och tillväxt.

Läs mer
Jämn tillgång till såfukt för jämn uppkomst

Jämn tillgång till såfukt för jämn uppkomst

En viktig faktor för lyckad etablering ligger i faktumet att såbillarnas tallrikar har ett djupare arbetsdjup än de bearbetande förredskapen. På det viset skärs såfåran upp som ett smalt spår i en fast obearbetad såbotten.

När utsädeskärnan sedan placeras i såfåran, får den fördelen av den omgivande obearbetade jordens möjlighet att transportera fukt. Detta ger en utmärkt möjlighet för utsädeskärnan att snabbt starta sin groningsprocess, och därmed ges grödan ett försprång mot ogräs och sniglar.

Läs mer

Finjord skapar bra jordkontakt

Såtallrikarna är monterade på gummiavdämpade tallriksarmar, positionerade i en svag vinkling till körriktningen. Tack vare denna vinkling, ger de aggresiva såtallrikarna en jordbearbetning som omvandlar alla kvarvarande kockor eller stora jordaggregat till finjord.

Detta säkerställer att jordlagret ovanför utsädeskärnan är luftigt och levererar optimal jordkontakt vilket är avgörande för att kunna övergå i nästa steg i gronings-processen.

Läs mer
Ren såfåra för ostörd ttillväxt

Ren såfåra för ostörd groning

Tack vare sin aggresiva såtallrik, kan Rapid alltid skapa en hygienisk, ren såfåra utan inblandning av nedklämda strån. Detta betyder att de tidiga stadierna av grödans tillväxt inte störs av växtrester nära utsädet.

Läs mer

Maximal prestanda – minimalt underhåll

Underhållsfri fjädring av billarna

Varje tallriksarm är infäst i axeln med en egen gummiavfjädring. Frånvaron av rörliga delar säkerställer ett problemfritt ägande och en lång livslängd.

Läs mer

Svenskt stål - Svensk kvalité

Rapids såtallrikar är gjorda av svenskt härdat specialstål. Detta noggrant utvalda råmateriel levererar en robust konstruktion, utmärkt prestanda och extremt lång livslängd i fältet.

Läs mer

Mindre underhållstid

Alla tallrikslager är smörjningsfria, för ökad tid i fält.

Läs mer

Kraftig såbill

Såbillen har en spets av härdat stål och en sidoplatta i hårdmetall gjord av volfram längst ner, som ger utmärkt skydd mot slitage.

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.