Rapid återpackarhjul - återpackning efter fröplacering

Återpackning efter fröplacering

Rapid är utrustad med stora och breda återpackarhjul, vilka ger bra återpackning efter fröplaceringen, och säkerställer att såfåran alltid stängs. Vikten är särskilt viktig vid djup sådd, på tyngre jordarter eller vid direktsådd.

Samma förhållanden för varje kärna

Genom att återpacka kraftigt efter fröplaceringen av utsädet, så agerar Rapid som en vält med högre precision. Genom att anlägga återpackningen på rätt ställe, säkertälls en utmärkt jordkontakt för varje utsädeskärna, trycker ner sten och spar ytterliggare överfart med vält.

Läs mer
Ett hjul över två sårader

Ett hjul över två sårader

De stora återpackarhjulen stänger effektivt så- och gödnings-fåran, och säkerställer med det en god jordkontakt både för utsädet och gödningen.

Den sidoriktade återpackningen på utsädet förebygger skorpa, och den rakt nedåtriktade återpackningen på den djupare placerade gödningen garanterar snabbare upplösning av växtnäringen.

Läs mer

OffSet ger fördelar

OffSet betyder att varannat återpackarhjul är placerat 190 mm bakom på en separat hjulaxel. Denna lösning både ökar agronimin och gårdsekonomin liksom användningsområdet kan utökas i fuktiga förhållanden.

Läs mer

Lägre dragkraftsbehov

Enligt försök minimerar OffSet-monterade hjul jordvallning och sänker dragkraftsbehovet med 25%

Läs mer

Precision på sådjupet

OffSet-monterade hjul ger en lugn gång som ger mindre vibrationer. Detta resulterar i högre precision för sådjupet.

Läs mer

Bra bärighet på lösa jordar

Genom att ha två separat monterade hjulaxlar så ökas kontaktytan till jorden, vilket ger utmärkt bärighet.

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.