Rapid - Såbillar med utmärkt precision i djuphållningen

Rapid är välkänd för dess utmärkta djuphållning.  Resultatet syns i en jämn uppkomst, vilket ger bästa möjliga skördepotential över hela fältet.

Genialt billsystem

Genialt billsystem

Hjärtat i Rapid är dess unika såbillar som arbetar i samarbete med återpackarhjulen. Rapid har ett genialt kontrollsystem för sådjupet, justerbart från hytten.

Relationen mellan såtallrikarna och återpackarhjulen bestämmer det maximala sådjupet, samtidigt som det höga billtrycket garanterar att att sådjupet alltid bibehålls. Tack vare detta ger Rapid en jämn uppkomst i alla förhållanden.

Läs mer
Ställer sådjupet först

Ställer sådjupet först

Rapid är utvecklad att aldrig låta faktorer som varierande fältförhållanden eller höga körhastigheter påverka sådjupet. Detta åstadkoms genom ett väldigt högt billtryck, från 150 kg på såbillarna, men också genom att styra sådjupet genom att sammankoppla två såbillar till ett återpackarhjul. Resultatet blir att Rapid alltid ger en jämn uppkomst i alla lägen.

Läs mer
Experten på jordarter

Experten på jordarter

Det spelar ingen roll om jordarten är styv, mellan eller lätt, de stora OffSet-monterade återpackarhjulen kommer alltid hålla sig på jordytan och ge ett korrekt sådjup. Detta gör Rapid till det optimala valet när dina jordarter varierar och du behöver en såmaskin att alltid lita på. Genom att enkelt ställa in sådjupet samt utsädes- och gödnings-giva från hytten, så ger Rapid bra möjligheter till precisionsjordbruk, anpassat till dina jordarter och dina förhållanden i fält.

Läs mer
Följer marken

Följer marken

Genom att sammankoppla två såbillar till ett återpackarhjul med ett parallell-länkage, görs Rapid följsam efter markens kontur. Detta säkerställer att utsädet har samma förutsättningar för groning över hela arbetsbredden.

Läs mer
Inte lätt att påverka

Inte lätt att påverka

Varje såbill är monterad i en egen gummidämpande tallriksarm. Tack vare dess kraftiga utformning och höga billtryck kommer inte såbillen att påverkas lätt. I många fall gör Rapid att stenar trycks ner och inte påverkar sådjupet. Om den påträffar jordfasta stenar eller andra fasta föremål kommer såbillen snabbt att lösa ut och sedan återställas helt individuellt. På detta vis blir påverkan på sådden och återpackningen minimal.

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.