Maximal skörd med smalt radavstånd (125 mm)

125 mm radavstånd för maximal skörd

Konkurrenskraft

Ett smalt radavstånd ger grödan betydligt högre konkurrensförmåga mot ogräs. Detta är särskilt viktigt eftersom ogräsarter som utvecklar motståndskraft ökar. Försök visar att 125 mm radavstånd ger 20% mindre ogräs än 150 mm radavstånd.

Läs mer

Beståndets fördelning

125 mm radavstånd ger en bättre fördelning av beståndet i fält, vilket ger ett större avstånd mellan utsädesfröna i såraden. Likaså minskar svamptrycket i grödan.

Läs mer

Slutna sårader

Eftersom smala radavstånd sluter sig fortare, minskar avdunstningen vid ett tillfälle när tillgång till fukt är mest avgörande för grödan.

Läs mer