Effektiv kombisådd (med gödningsutmatning)

Rapid finns tillgänglig med eller utan gödningsutmatning. Gödningsplacering samtidigt som sådd ger en snabb och pålitlig gödslingseffekt. Eftersom gödningen placeras i fuktig jord är man mindre beroende av regn, samtidigt som gödningsplacering också ger höga skördar och bättre näringseffektivitet. Detta minskar kostnaderna för insatsvaror, samtidigt som skörden bibehålls.