Väderstad SeedEye

De unika sensorerna Väderstad SeedEye räknar varje frö för att på så sätt ge en inblick med precision ner till varje enskild kvadratmeter på fältet. Med tillgång till exakt data kan lantbrukaren ta informerade beslut för ökad effektivitet och maximerade resultat i växtodlingen.

Med Väderstad SeedEye ställer lantbrukaren in önskad utsädesmängd räknat i antal frön per kvadratmeter. I fält registreras exakt antal frön som passerar genom varje enskild så-slang. Genom att kombinera denna information med körhastighetsdata från såmaskinens markradar, ställs utmatningen in automatiskt så att lantbrukarens valda utsädesmängd ständigt bibehålls.

Inget vridprov – maximerad tid i fält

Eftersom SeedEye på egen hand kalibrerar såmaskinen efter önskad utsädesgiva, behöver inget vridprov genomföras. Detta ökar användarvänligheten samtidigt som tiden i fält maximeras. 

Lantbrukaren har full kontroll över sådden via det trådlösa iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control. 

Läs mer
SeedEye sätter kontrollen i dina händer

Ta full kontroll över sådden

Väderstad SeedEye sätter kontrollen i lantbrukarens händer, som därmed ges full möjlighet att optimera sitt resultat på fältet.

Genom att frångå vikt, till fördel för faktiskt antal sådda frön, påverkas så-resultatet inte längre av variationer i utsädessäckar eller viktavvikelser mellan olika sortval. Därmed kan lantbrukaren öka precisionen och optimera resultatet. 

Tillsammans med ISOBUS Task Controller möjliggörs även optimering via variabel giva och sektionsavstängning.

Läs mer
SeedEye in E-control

SeedEye säkerställer resultatet

Att säkra tillgången till information är en viktig hörnsten för att nå precision i lantbruket. Tack vare att SeedEye registrerar varje enskilt frö som passerar genom så-slangarna, visualiseras sådden i realtid. Skulle en avvikelse ske, meddelas föraren direkt i vilken så-slang problem uppkommit och eventuell påverkan på sådden kan snabbt åtgärdas.

Läs mer

”Genom att använda Väderstad SeedEye kan jag beräkna mitt exakta utsädeskrav angivet i antalet frön per kvadratmeter. Tack vare detta kan jag beställa rätt mängd utsäde och vara säker på att jag alltid har det jag behöver” - Peter Malmström, lantbrukare.

Läs mer