Fenix II såhus

Fenix II såhus - Precision vid hög kapacitet

Fenix II utvecklades för att bli en ny generation elektriskt drivet såhus med ett brett hastighetsspann för att kunna mata ut många olika typer av utsäden. En annan viktig aspekt var det jämna produktflödet som eleminierar pulserande utmatning och därmed förbättrar kvaliten på sådden i fält.

Utvecklad med användaren i åtanke

Fenix II kan hanteras utan verktyg vilket gör alla åtgärder enkla att utföra. Det är väldigt få justeringar att göra mellan olika utsäden vilket gör vardagen enklare. På många såmaskiner kan Fenix II också kopplas ihop med SeedEye fröräkningssystem vilket praktiskt taget helt eliminierar vridprovet.

Läs mer

Stark motor maximerar produktiviteten

Fenix II är utrustad med en väldigt stark elektrisk motor, som säkerställer att utmatningen inte blir en begränsande faktor vid sådd av höga utsädesmängder.

Läs mer
Precision vid hög kapacitet med Fenix II

Precision vid hög kapacitet

Ett vanligt problem är att mer utsäde än inställt värde går ut, särskilt vid sådd av höga utsädesgivor, detta orsakas av att utmatningsöppningen öppnar lite mer vid höga utmatningsmängder. Gummiläppen vid utloppet mot utmatarvalsen på Fenix II är vinklad så att den agerar som en kniv mot en sked och säkerställer därmed att endast den exakta utmatningsmängden matas ut vid höga utsädesgivor.

Läs mer
Minimalt pulserande utmatning med Fenix II

Minimalt pulserande utmatning

OffSet-placerade utmatningsceller i utmatarvalsen och en vinklad öppning från såhuset säkerställer perfekt jämn utsädesutmatning som visar sig i jämnheten i såraden och en jämn och fin uppkomst.

För oljeväxter finns det en särskild utmatarvals med enbart små piggar, som omöjliggör pulserande utmatning.

Läs mer