Tempo precisionsåmaskin – högsta precision i alla dimensioner

Högsta precision i alla dimensioner

Tempo precisionsåmaskin levererar ett exakt fröavstånd i raden, jämnt sådjup och inga överlappande plantor på vändtegen. Dessutom, är precisionen på sådden alltid densamma oberoende av yttre faktorer såsom hastighet, skakningar, sluttningar eller andra varierande fältförhållanden.

Precision i såraden

Precision i såraden

Tempo's såhus tillsammans med PowerShot garanterar att varje utsädesfrö placeras ett och ett med extrem noggranhet i såraden.

Genom ett noggrant plantavstånd, utan luckor eller dubletter, ger Tempo väldigt hög precision i såraden. Detta betyder att alla plantor garanteras samma tillväxt förhållanden från starten.

Läs mer
Precision i djuphållningen

Precision i djuphållningen

Tempo precisionsåmaskin har en kraftig design, som kan överföra stor vikt till radenheterna. Tillsammans med dessa komponenter, säkerställs en stabil framfart med bibehållen precision i fröplaceringen i alla förhållanden.

Den exakta djup precisionen leder till en jämn uppkomst, som i sin tur är avgörande för att odla en stark och hälsosam gröda med stor skörepotential.

Läs mer
Precision i radavstängningen

Precision i radavstängningen

Varje radenhet på Tempo precisionsåmaskin är elektriskt drivna, vilket gör det möjligt att kontrollera avstängning av radenheterna individuellt.

Genom att eleminiera dubbelsådder på vändtegen och vid oregelbundna fältformer, undviks potentionella skördeförluster samtidigt som insatsvarorna kan minskas med 5-10%. Tempo kan hantera radavstängning för utsäde,gödning och mikrogranulat.

Läs mer

502 hektar på 24 timmar

Upptäck världsrekordet i majssådd: