Tempo L Central Seed Fill

Kapacitet på en ny nivå

Central Seed Fill ökar kapaciteten på världsrekords precisionssåmaskinen Tempo L ytterligare. Tempo L med Central Fill är utrustad med en 3000 liters sålåda, som fördelar ut utsäde till radenheterna. När utsädet har nått radenheten, tar det välbeprövade Tempo såhuset med PowerShot-teknik över för att garantera varje utsädesfrö bästa möjliga fröplacering och etablering.

Precision och kapacitet

Tempo L med Central Seed Fill levererar oöverträffad kapacitet och precision till precisionssådden.
Dessutom kan det hantera alla utsäden, från småfrön som raps till majs och höga givor av soja- eller åkerbönor.

Läs mer

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video.

Inställningar

Såhus med hög precision

Tekniken bakom nya Väderstad Tempo Central Seed Fill-systemet är väldigt enkel och intuitiv. Det finns ingen central motor som matar ut utsäde - istället är det varje radenhet som styr mängden utsäde som behövs, just för att ännu bättre stödja dess individuella uppbyggnad med det högpresterande såhuset med enormt hög precision - PowerShot.

Läs mer

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video.

Inställningar

Extra stor sålåda

Under den centralt placerade sålådan på 3000 liter, sitter utmatningshusen för radenheterna. Om det finns en luftström i ett specifikt utlopp, kommer det utloppet mata ut utsäde till radenheterna. Varje utlopp sköter två radenheter med hjälp av en enkel fördelare ute på vingen.

Läs mer

Uppsamlingsbehållare

På varje radenhet sitter en uppsamlingsbehållare ovanpå såhuset PowerShot. Uppsamlingsbehållaren fungerar som en liten buffert med utsäde. När uppsamlingsbehållaren är full med utsäde stängs luftströmmen från de centrala såhusen automatiskt av och gör att transporten av utsäde stannar för just den radenheten.

Läs mer

Kallar på utsäde

När utsädesnivån i uppsamlingsbehållaren börjar minska, startar luftströmmen igen och Central Seed Fill-systemet matar på mera utsäde för att fylla upp uppsamlingsbehållaren. Detta betyder att varje radenhet kallar på utsäde av sig själv och helt automatiskt, när det behövs.

Läs mer

Oöverträffad PowerShoot teknik

När utsädet har nått radenheten, tar den välbeprövade Tempo radenheten med PowerShot tekniken över för att garantera varje utsädeskärna den bästa möjliga placeringen och etableringen.

Detta betyder att den nya Tempo L med Central Seed Fill levererar samma världsrekordskapacitet och precision som alla andra Tempo modeller. Dessutom, kan den hantera samma breda utbud av utsädestyper - från småfröigt som raps och rybs till majs och höga givor av soja- eller åkerbönor.

Läs mer

Bild galleri

Utforska

502 hektar på 24 timmar

Upptäck världsrekordet i majssådd:

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.