Precisionssåmaskinen Tempo har satt världsrekord

502,05 hektar på 24 timmar - Nytt världsrekord

Den 11 till 12 april 2017, satte Väderstad ett nytt världsrekord för mest hektar majs sådda under 24 timmar. Genom att ha sått 502,05 hektar med hög precision och en hastighet över 20km/h, har precisionssåmaskinen Väderstad Tempo åter visat prov på sin enorma kapacitet.

Juni 2017 - Imponerande grödor

I juni har Väderstad varit tillbaka vid världsrekordsfältet för att följa upp resultatet av grödan. Världsrekordsmaskinen Väderstad Tempo har definitivt flyttat fram gränserna gälland kapacitet, hastighet och precision på fältet.

Läs mer

Statistiken talar sitt klara språk

För att tydliggöra så-precisionen på världsrekordsfälten har universitetet Göddöllö University genomfört statistiska mätningar av sådjupet och avståndet mellan plantorna i såraderna. Under maj och juni har universitetet studerat 6 808 plantor på världsrekordsfälten.

Läs mer

Djupprecision +/- 0,5 cm

Dubbletter 0,35 %

Skips 1,21 %

Variationskoefficient 24,3 %

Läs mer

Variationskoefficient för plantavståndet i raderna

Efter att ha mätt avståndet mellan plantorna i raderna, rapporterar universitetet en variationskoefficient på 24,3 %.

Detta statistika mått, som räknas fram genom att dividera standardavvikelsen med det genomsnittliga plantavståndet, är ett vanligt sätt att illustrera så-precisionen på ett majsfält.

Om variationskoefficienten är 0 % har samtliga plantor på fältet exakt samma avstånd mellan sig. Vid sådd med rekommenderad hastighet upp till 17 km/h, levererar Väderstad Tempo vanligen en variationkoefficient mycket nära 20 %. Överlag, levererar större delen övriga precisionssåmaskiner på marknaden en variationskoefficient mellan 30-45 %.    

Läs mer

Diagrammet illustrerar hur avståendet mellan plantorna i såraden kan se ut vid olika variationskoefficienter (CV). Om variationskoefficienten är 0 %, har alla plantor exakt samma avstånd mellan sig. 0-20 % klassificeras som Excellent precision. 20-30 % klassificeras som Mycket bra precision.30-35 % klassificeras som Bra precision. 35-40 % klassificeras som Acceptabel precision. 40-50 % klassificeras som Otillräcklig precision.

Notera: Om så lite som en procent av utsädet inte gror, är det inte möjligt att nå en variationskoefficient lägre än 10 %. Om fem procent av utsädet inte gror, är det inte möjligt att nå en variationskoefficient lägre än 20 %.

Läs mer

Skips och dubbletter

En dubblett innebär att avståndet mellan två plantor är mindre än hälften av det genomsnittliga plantavståndet på fältet, medans en skip innebär att avståndet mellan två plantor är mer än 1,5 gånger det genomsnittliga plantavståndet.

Efter att ha studerat 6 808 plantor, upptäckte universitetet 24 dubbletter och 82 skips. Procentuellt sett innebär detta 0,35 % dubbletter och 1,21 % skips. Då de såg närmare på de 82 skipsen, rapporterar dock universitetet att vid 8 av 10 tillfällen lyckades de hitta fröet liggandes i såfåran utan att det hade grott. Detta betyder att universitetet rapporterar enbart 16 "sanna" skips, där det inte låg ett frö i såfåran. 

Läs mer

Sådjup

När grödorna hade kommit upp, har universitetet varit ute och grävt upp slumpmässigt utvald plantor för att mäta sådjupet. Mätningarna från universitetet visar att sådjupet endast varierar inom 0,5 cm från angivet sådjup om 6 cm.

Detta goda resultat ses tydligt i en mycket jämn och starkt etablerad gröda på hela världsrekordsfältet.

Läs mer

Bildgalleri - Juni

Maj 2017 - Lovande uppkomst

Trots en mycket torr vår i Ungern, är uppkomsten mycket lovande på de 502,05 hektaren på världsrekordsfältet.

Första rapporterna från Gödöllő Universitys är positiva och lantbrukaren som äger fältet är optimistisk. Inom ett par veckor kommer Väderstad att återvända till fältet för att ge en mer komplett rapport över resultaten så långt. 

Läs mer

Oöverträffad precision vid mycket hög hastighet

Maskinen som slog världsrekordet var en standard 16-raders Väderstad Tempo L 16, utrustad med 762 mm radavstånd och mikrogranulat-kit. Maskinen har en stor gödningstank på 5000 liter och varje radenheter rymmer 100 liter utsäde och 30 liter mikrogranulat.

Radavstånd: 762 mm
Utsädesmängd: 70000 frön/ha
Arbetshastighet: 20-22 km/h
Så-precision: 98,5 %

Läs mer

Gården

Världsrekordet i majssådd sattes på gården Enyingi Agrár Zrt. utanför staden Enying i västra Ungern. Totalt brukar gården närmare 7000 hektar, varav 4000 hektar sås med majs i år.

Världsrekords-sådden genomfördes som en del av gårdens ordinarie växtodling, vilket därmed innebar att det var lantbrukaren som bestämte såväl utsädessort som fält. Under de 24 timmarna såddes två utsädessorter på två separata fält, som tillsammans mäter över 650 hektar. Tillsammans med utsädet, myllade Tempo även gödning och mikrogranulat.

Läs mer

"Det är en sak att så med hög hastighet - att göra detta kombinerat med en mycket hög precision är något helt annat."

Världsrekords-teamet

Världsrekordet sattes av ett team på 25 personer, som tillsammans representerar bredden av Väderstads internationella organisation. Både konstruktion, produktutveckling, företagsledning, försäljning, eftermarknad samt några av företagets 13 dotterbolag var representerade.

Världsrekordet övervakades av Gödöllő University, som även kommer utföra statistiska mätningar av precisionen samt följa upp grödorna under året.

Läs mer