Väderstad introducerar nya BioDrill 500 till Tempo L

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning, sådd och precisionssådd, lanserar nu ett nytt tillval för mikrogranulat till Tempo L 12-24. Nya BioDrill 500 använder tryckluft för att få en jämn och precis applicering av en startgiva gödning, snigelpellets eller bekämpningsmedel i samma överfart som precisionssådden.

Nya BioDrill 500 demonstreras just nu för lantbrukare och återförsäljare under den pågående Väderstad Tour. Namnet hämtas från kapaciteten på den 500 liter stora låda, som sitter centralt placerad på draget. En kraftfull hydraulisk fläkt framtill på BioDrill 500 transporterar mikrogranulaten från sålådan till två distributionshuvuden baktill på Tempo L. Väderstads välkända elektroniska utmatningssystem Fenix III ger möjlighet till sektionskontroll via ISOBUS Task Control, med två olika sektioner och en utmatningskapacitet på 2-50 kg/ha vid en hastighet på 7,5-15 km/h.

– På varje vinge hos Tempo L sitter ett distributionshuvud som delar upp mikrogranulaten till varje radenhet och transporterar dem vidare till såbillen. Att ha två distributionshuvuden, tillsammans med dubbla Fenix III utmatningssystem, innebär också att man får möjlighet att stänga av distributionen på ena sidan med Task Control, säger Mattias Hovnert, SVP Global Sales & Marketing på Väderstad.

För att få ytterligare kontroll över utmatningen av mikrogranulat, kan man även enkelt byta vals beroende på vilken typ av produkt man arbetar med.

BioDrill 500 kan kombineras med Tempo L 12-24 och finns tillgänglig att beställa från den 1 juni 2022.

Vilhelm Ektander

Vilhelm Ektander

Product Marketing Manager