Väderstads Proceed öppnar upp för framtidens sådd

Väderstad, ett av Världens ledande företag inom jordbearbetning, sådd och precisionssådd, introducerar den nya produktinnovationen Väderstad Proceed. Proceed är en ny kategori såmaskin, där en enda maskin ökar skördepotentialen för ett stort antal grödor så som vete, korn, raps, sockerbetor, bönor, majs, solrosor och många fler.

– På Väderstad bygger vi maskiner som håller våra kunder i framkanten av det moderna lantbruket. Vi jobbar ständigt med att utveckla nya metoder och vi sätter nya standarder inom lantbrukt. Proceed är ett bevis på detta, säger Mattias Hovnert, Senior Vice President Sales & Marketing, på Väderstad, och fortsätter:

– Väderstad Proceed kan placera även det allra minsta fröet på ett optimalt sådjup med millimeterprecision, vilket möjliggör betydande förbättringar på skörd, behov av jordbearbetning, användning av kemisk bekämpning och gödning.

Fältförsök visar att med Proceed behövs endast halva utsädesmängden och samtidigt få samma skörd jämfört med dagens moderna såmaskiner. Grödan blir starkare och får en jämn uppkomst och tillväxt genom hela växtperioden.

– Proceed tar ett stort steg från nuvarande såteknik. Proceed är enastående när det kommer till precision i sådjup, radprecision, radslutsprecision och såbäddsoptimering. Resultatet blir en snabb och jämn uppkomst vilket leder till livskraftiga plantor där varje planta ges förutsättningar för att nå full skördepotential, säger Lars Thylén, Director Product Manager på Business på Väderstad.

Ett par månader efter sådd visar försök med höstvete med en utsädesmängd på 150 frö/m2 en ökning med 102 % i biomassa, 72 % i rotbiomassa och 62 % fler skott per planta, jämfört med en modern såmaskin.

Högsta precision för alla grödor

Vid sådd av spannmål har Proceed två olika radavstånd, 225 eller 250mm. Genom en enkel konfiguration och ett snabbt byte av såskivor kan maskinen så med ett radavstånd på 450 eller 500mm för sådd av sockerbetor eller raps, för att sedan igen enkelt så grödor som majs, solrosor eller bomull med ett radavstånd på 750mm. Alla grödor placeras med en optimal precision, vilket maximerar skördepotentialen för varje frö.

Hjärtat i Proceed är dess radenheter med mycket hög precision. Framför varje såenhet sitter individuella hjul som känner av markförhållandena så att såkornet ska kunna placeras med exakt precision.

– När såkornet kommer från såbehållaren till radenheten tar en anpassad version av den Väderstads världsledande PowerShoot singuleringsystem full kontroll över varje enskilt frö och ser till att det placeras med precision i jorden. När fröet lämnar såröret tas det emot av ett stopphjul, som ser till att fröet får en optimal kontakt med jorden på det bestämda sådjupet, säger Lars Thylén, Director Product Manager på Business på Väderstad.

För att ge föraren full kontroll drivs varje radenhet elektriskt och styrs via det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control. Funktionerna inkluderar rad-för-rad avstängning, variabel giva, dynamiska sprutspår, individuell kalibrering, samt precisionsövervakning och kontroll i realtid. Allt detta är tekniska innovationer inom sektorn för spannmålssådd.

Väderstad Proceed kommer att ha offentlig premiär på den internationella lantbruksmässan Agritechnica 2022 i Hannover, Tyskland. Under 2022 tänjer Väderstad på gränserna ytterligare med fullskaliga fältförsök och samarbete med forskare, utsädesföretag och progressiva lantbrukare över hela världen. Väderstad Proceed är nästa generations såmaskin som öppnar en ny framtid för etablering av grödor.

Susanne Dalskog

Susanne Dalskog

Vice President Communication