Crister Stark tilldelas kunglig medalj för sitt innovativa arbete inom jordbruk

Crister Stark, en del av Väderstads ägarfamilj och innovationschef på företaget, tilldelas en guldmedalj av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Sverige, KSLA. Hans far, Väderstad´s grundare Rune Stark, blev också premierad med en utmärkelse år 1993.

Crister Stark tilldelas akademiens guldmedalj som delas ut årligen till person som "utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält". Detta är juryns motivation.

"För hans visionära arbete och insatser för att förenkla jordbrukarens vardag genom att utveckla lantbruksmaskiner som påtagligt förbättrar lantbrukets villkor. De innovativa och moderna maskinerna bidragit till en ändrad syn på jordbearbetning och såteknik, till gagn för lantbrukare över hela världen.”

– Det är med stor tacksamhet som jag mottager medaljen, jag har alltid varit starkt motiverad av att förbättra lantbrukets metoder och att skapa nya lösningar till bönderna. Det ger oss också affärer och utveckling av företaget, säger Crister Stark i en kommentar.

Cristers pappa, Väderstad’s grundare Rune Stark, tilldelades ett pris från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, när han 1993 mottog AW Bergstens pris ”för framgångsrikt arbete med konstruktion och utveckling av mekanisk utrustning för lantbruk både inom och utanför Sveriges gränser.”

Crister Stark kommer att ta emot sitt pris den 28 januari 2022, när H.M. Kung Carl XVI Gustaf delar ut det i samband med en sammankomst i Stockholms stadshus där 11 andra priser också kommer delas ut.

Susanne Dalskog

Susanne Dalskog

Vice President Communication