Väderstad gör nytt ekonomiskt rekordår – trots Covid

Väderstad gör nytt ekonomiskt rekordår

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning och sådd, gör på nytt ett starkt ekonomiskt resultat under verksamhetsåret 2020. Trots ett år som präglats av Covid-19 och två veckors extra produktionsstopp så når Väderstad en ny rekordomsättning på 3,4 miljarder kronor och förbättrar resultatet med 23 procent mot föregående år.

Väderstads rörelseresultat har gått från 172 miljoner 2019 till 212 miljoner 2020. Tittar man på omsättningen, som också når en ny rekordnivå, så har Väderstad ökat omsättningen med hela 43 procent mellan 2017 och 2020.

– Det är ett mycket starkt resultat, inte minst med tanke på vilket speciellt år det har varit. En del beror på kostnadssparande åtgärder, samt att många mässor och resor har ställts in. Men man ska inte heller glömma bort att vi stängde vår produktion två veckor längre än vanligt i somras, och gav våra anställda två veckors extra semester. I ljuset av allt detta är vi mycket nöjda med det här resultatet, säger Nicklas Bjersér, VP Finance på Väderstad.

Som vanligt kommer en stor del av omsättningen att återinvesteras i utveckling. Att hela tiden ligga i framkant vad gäller innovation, framsteg och nya metoder för världens matproduktion är något som utgör hjärtat i Väderstads verksamhet.

– Jag är både ödmjuk och stolt inför det faktum att vi under ett mycket speciellt år lyckats nå ett så här starkt resultat, samtidigt som vi har kunnat fortsätta att anställa under i stort sett hela året, säger Mats Båverud, vd på Väderstad.

Bryter man ned försäljningen under FY2020 på olika marknader, så fortsätter den positiva trenden från föregående år. Väderstad vinner mark på flera viktiga marknader.

– Försäljningen fortsätter att öka i många länder, bland annat på viktiga marknader som Sverige, Tyskland, Frankrike och Ryssland. Det ser också väldigt bra ut inför nästa år, jag vill särskilt lyfta fram Kanada där vår försäljning nu har börjat lyfta rejält. Det finns all anledning att se optimistiskt på framtiden, säger Nicklas Bjersér.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Dalskog

Susanne Dalskog

Vice President Communication