Väderstad växlar in tredje generationen -Henrik Gilstring tar över vd-rollen

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning och sådd, planerar för sitt kommande vd-skifte. I februari 2022 tar Henrik Gilstring över uppdraget som vd och koncernchef. Henrik representerar ägarfamiljens tredje generation och ingår idag i koncernledningen.

Långsiktighet, hållbarhet och innovationskraft har sedan företagets start, för snart 60 år sedan, varit viktiga ledstjärnor för Väderstad. Förordnandet för nuvarande vd Mats Båverud börjar löpa mot sitt slut, därför har bolagets styrelse nu i god tid påbörjat planeringen och säkrat successionen.

– Styrelse och koncernledning har tagit ut en tydlig riktning framåt genom ett välplanerat vd-skifte med utgångspunkt i Väderstads starka värdegrund. Genom ett långsiktigt ägande och starkt engagemang, från både ägare och medarbetare, skapar vi fortsatt innovationskraft, driv och trygghet. Beslutet ger oss goda förutsättningar för en smidig och effektiv övergång, och en föryngring i vd-rollen, säger Crister Stark, styrelseordförande Väderstad Group.

Henrik Gilstring är sedan tidigare utsedd till ställföreträdande vd för Väderstad Group och från februari 2022 axlar han uppdraget som koncernens vd.

– Väderstad har en fantastisk historia av innovationer, starka kundrelationer och tillväxt. Denna resa är mycket spännande och den fortsätter mot nya mål, vi har alla möjligheter att fortsätta växa och utvecklas som företag, som partner till våra kunder och som arbetsgivare. Jag ser fram emot att fortsätta driva Väderstad framåt på ett hållbart sätt för att kunna säkerställa att vi kan möta de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss, säger Henrik Gilstring.

Henrik Gilstring är 35 år gammal och representerar ägarfamiljens tredje generation. Han är son till Christina Stark, ägare i andra generationen, och Gert Gilstring, som i dag arbetar som Senior Design Engineer på Väderstad. Gert Gilstring är bland annat hjärnan bakom ”The Gilstring Seed Meter” – det världsunika såhuset i Väderstads Tempomaskiner som är en stor del av anledningen till Tempos enorma säljframgångar över hela världen. Han har även varit delaktig i flera av företagets övriga framgångskoncept.

Henrik Gilstring har jobbat på Väderstad sedan 2012 och är idag Vice President Business Development samt ingår i koncernledningen. Henrik har en bakgrund som ekonom med en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Innan sin nuvarande roll på Väderstad har Henrik som affärscontroller arbetat med både produktion, försäljning och marknad samt produktutveckling. Han har även arbetat med frågor om produktledning och strategi samt suttit i styrelsen. Innan han började på Väderstad arbetade han på Boston Consulting Group i Stockholm.

– Jag ser fram emot att växla över till Henrik, som med sina gedigna kunskaper om företagets affär, produkter och marknader tillsammans med en bred erfarenhet och förståelse från olika delar av verksamheten, kommer att bli en utmärkt ledare för Väderstad. Han har höjden som krävs och backas dessutom upp av en mycket kompetent ledningsgrupp, säger Mats Båverud, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Dalskog

Susanne Dalskog

Vice President Communication