Väderstad växer även i Linköping

Väderstad växer i Linköping

Väderstad, som är ett av världens ledande företag inom jordbearbetning och sådd, är på stark tillväxt internationellt. För att fortsätta vara en drivande aktör i framtidens lantbruk satsar företaget allt mer på teknik och har nu öppnat ett utvecklingskontor i tekniktunga Linköping.

Kontoret på Tornbyområdet i Linköping öppnade redan i februari 2019, när verksamhetsområdena Electronics och Software flyttade in, men i mars i år utökade Väderstad sin närvaro i Linköping med ytterligare ett våningsplan i samma hus. Nu återfinns även medarbetare från IT-avdelningen, Inköpsavdelningen samt företagets internationella säljare, Sales International, i samma byggnad vilket innebär att Väderstad nu har ett 60-tal kontorsplatser i Tornby.

– Det fanns två skäl till att vi flyttade hit, dels att vi var trångbodda i Väderstad men också att vi ville kunna rekrytera på ett mer effektivt sätt än tidigare, säger Magnus Karlsson, platschef på Linköpingskontoret och Design Manager Software, på Väderstad.

Dagens lantbruksmaskiner blir allt mer högteknologiska, vilket gör att Väderstad satsar ännu mer på tekniska innovationer. Verksamhetsområdena Platform och Software ansvarar för intelligensen och elektrifieringen i Väderstads såmaskiner, på Linköpingskontoret designar man bland annat mjukvara, komponenter och system.

Detta gör att behovet av högkvalificerade mjukvaruingenjörer ökar, satsningen på ett kontor i Linköping är ett sätt att attrahera högutbildade ingenjörer och inhämta spetskunskap, med närhet till Linköpings universitet, teknikinriktade forsknings- och företagsparker och andra samverkansplattformer.

Ett år efter flytten finns tydliga tecken på att den har varit lyckad.

– Vi får fler ansökningar än tidigare och framförallt ett betydligt bättre och mer kvalificerat ansökningsunderlag, så det har slagit väl ut, säger Magnus Karlsson.

Väderstad ligger långt fram inom teknologi och R&D (forskning och utveckling). Företaget har, under sina många år i branschen, revolutionerat lantbrukares vardag världen över genom ny teknik som sparar tid, pengar och arbete. Just nu pågår flera satsningar inom testautomation, något som kommer att vara en självklarhet i framtidens lantbruk.

– För att säkerställa att vi ligger i framkant inom teknikutveckling samverkar vi med såväl universitet som internationella teknikutvecklingsföretag, säger Magnus Karlsson.

Ta del av vad en av våra medarbetare tycker om att jobba på det nya kontoret här https://www.vaderstad.com/se/jobba-hos-oss/join-vaderstad/mot-vara-medarbetare/hannes-sverige/

                                                                                                                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Dalskog

Susanne Dalskog

Vice President Communication

+46 727 18 00 14

+46 142 818 33