Väderstad sticker ut i undersökning: ”Det starkaste varumärke vi har sett”

Analysföretaget Strat7 BonamyFinch ställde Väderstads varumärke mot nio andra företag på den svenska marknaden. 99 procent av de tillfrågade lantbrukarna uppgav att de var bekanta eller mycket bekanta med Väderstad som företag och en överväldigande majoritet var positivt inställda till Väderstads varumärke.

Väderstad är ett familjeföretag från Östgötaslätten som tillverkar och säljer högpresterande jordbruksmaskiner inom jordbearbetning, såbäddsberedning och fröplacering och har 1500 anställda i 40 olika länder. Förra året omsatte Väderstad 3,3 miljarder kronor.

Analysföretaget Strat7 BonamyFinch genomförde varumärkesundersökningen under mars månad 2020 på uppdrag av Väderstad, genom telefonintervjuer med lantbrukare över hela Sverige, där Väderstad ställdes mot nio andra företag i branschen.

Resultatet blev mycket positivt, där de intervjuade hade både en extremt hög kännedom om Väderstad som varumärke, men också en mycket hög kännedom om Väderstads produktprogram och var mycket positivt inställda till våra produkter.

– Vår gedigna undersökning bland ett stort urval av lantbrukare i Sverige visar hur kraftfullt varumärket Väderstad är. Strat7 BonamyFinch har under många år undersökt hundratals varumärken från olika produktkategorier över hela världen, men varumärket Väderstad i Sverige är det starkaste vi har sett under överskådlig tid, säger Leigh Morris, grundare och strategichef för Strat7 BonamyFinch.

Bo Stark, ansvarig Norden på Väderstad, ser resultatet av undersökningen som en del i ett långsiktigt arbete på den svenska marknaden.

– Det här bygger på ett arbete som vi bedrivit under många år där vi bibehållit samma inriktning och samma värdegrund. Vi finns alltid ”runt hörnet” och arbetar nära våra lantbrukare och våra återförsäljare. Vår personal i fält är mycket kunnig och ständigt närvarande, särskilt i säsong, säger han.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.