Väderstad utökar möjligheterna för precisionsjordbruk

Med ISOBUS Task Controller, breddas kommunikationen mellan de vanligast förekommande traktorterminalerna och Väderstads maskiner. Detta möjliggör GPS-kontrollerad variabel giva och automatisk sektionsavstängning.

- Vi ser en ökad efterfrågan för precisionsodling, där lantbrukare anpassar och optimerar sitt arbete efter förhållandena på fältet, säger Pontus Nordfeldt, produktchef för elektronik på Väderstad, och fortsätter:

- Med en automatiserad variabel giva, har lantbrukaren möjlighet att styra sin utsädes- och gödningsgiva efter en fältkarta. Detta gör det möjligt att nå maximal skörd vid skiftande jordförhållanden.

Läs mer

För att eliminera dubbelsådd, innefattar systemet även automatisk sektionsavstängning.

- Den automatiska sektionsavstängningen startar och stoppar såmaskinen vid vändtegen, samt vid oregelbundna passager på ett fält. Genom att minimera dubbelsådd, kan detta sänka utsädes- och gödningsbehovet med upp till 10%, säger Pontus Nordfeldt.

Läs mer

Kräver gateway

ISOBUS Task Controller förutsätter att Väderstad-maskinen är utrustad med en gateway. Vidare behöver traktorns terminal vara kompatibel och funktionen behöver låsas upp.

ISOBUS Task Controller blir tillgängligt till Rapid och Tempo till vårbruket. Lantbrukaren laddar enkelt ner den kostnadsfria programvaran via en iPad uppkopplad till ett trådlöst nätverk.

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.