Vi stärker vår position i Serbien

Väderstad etablerar en egen sälj- och serviceorganisation i Serbien. Den nya organisationen kommer täcka in hela den Serbiska marknaden, vilken spelar en viktig roll i regionen.

Under de senaste åren har vi upplevt en ökande efterfrågan från lantbrukare och maskinstationer i Serbien. Väderstad ser nu ett stort behov av att stärka våra positioner och växa närmare våra kunder, säger Mattias Hovnert, Sales & Marketing Director på Väderstad.

Från Augusti startar Väderstad upp en fullskalig och heltäckande sälj- och serviceorganisation i Serbien. I samband med detta avslutas samarbetet med den tidigare Väderstad-importören Masferg Agro Mehanizacija d.o.o.

- Väderstad har haft ett gott samarbete med Masferg Agro och vi vill understryka vår yttersta tacksamhet till teamet, för deras insatser med att serva våra kunder, säger Mattias Hovnert.

Väderstads främsta fokus inom den närmaste framtiden är att sätta kunden främst och skapa en smidig övergång till den nya sälj- och servicestrukturen.