Väderstad lanserar kultivatorharven Ferox 500-900

Den nya universala kultivatorharven Väderstad Ferox 500-900 är utvecklad för att skapa en såbädd vid flera förutsättningar på gården. Med ett arbetsdjup på 10-12 cm skapar Ferox en väl bearbetad yta redo för sådd. Väderstad Ferox finns tillgänglig i arbetsbredderna 5, 6, 7 och 9 meter.

Ferox pinnar är styva för att hålla arbetsdjupet, samtidigt som de tillåter mycket vibration för god sönderdelning av jorden.

- Tack vare den tuffa pinnen och glesa pinndelningen har Väderstad Ferox möjlighet att skapa en såbädd direkt i stubb på våren, säger Bo Stark, Försäljningschef Norden, och tillägger:

- När frost och tjäle bidragit till en god djupare jordstruktur under vintern kan Ferox skapa en såbädd med hög andel finjord och genom luftning torka ur jorden. På så sätt möjliggörs en tidigare sådd.

En ytterligare uppgift för Ferox uppkommer efter längre perioder mellan skörd och sådd under hösten.

- Ferox kan med sin genomsläpplighet och pinnens aggressivitet bearbeta bort spillsäd och ogräs på ett effektivt sätt innan sådd i plöjningsfria bearbetningssystem eller ekologiska system, med exempelvis träda. Då det blir en lång period mellan tröskning och sådd kan flera överfarter motiveras för att få effekt på ogräs och spill. Vid dessa tillfällen erbjuder Ferox en mycket effektiv bearbetning och god halmfördelning, säger Bo Stark.

Vidare ger Ferox, med sin bearbetningsförmåga, möjlighet att skapa upptorkning innan sådd, när årsmån eller jordart kräver det.

Ferox, som är utrustad med 50mm-spetsar, har ett arbetsdjup ner till 10-12 cm. För att passa olika behov kan Ferox utrustas med 5 eller 6 axlar, en bakre CrossBoard samt en ribbvält som tillval. Med 5 axlar är pinndelningen 12 cm och vid 6 axlar är pinndelningen 11 cm.

- Ferox har testats i Finland under två år. I Finland är det vanligt att man lämnar stubben på hösten, för att därefter genomföra en lättare kultivering på våren. Resultaten har varit mycket positiva, säger Bo Stark.

Väderstad Ferox går i produktion innan årsskiftet.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.