Väderstad investerar i toppmodern anläggning för tillverkning av laserskurna plåtdetaljer

Under de närmaste åren kommer Väderstad att investera i en patentsökt anläggning för tillverkning av laserskurna plåtartiklar till hela maskinsortimentet. Investeringen uppgår till cirka 150 miljoner kronor. Utöver att utöka produktionskapaciteten och ytterligare säkerställa Väderstads höga maskinkvalitet, är investeringen ett bevis på Väderstads starka framtidstro.

- För oss på Väderstad kommer den nya anläggningen att innebära utökade möjligheter att i egen regi tillverka material till våra maskiner. Detta ger oss full kontroll över processen. Vi säkerställer vår höga kvalitetsnivå samtidigt som det ger oss en utökad flexibilitet, säger Jan Engfeldt, vd på Väderstad.

Den nya helautomatiserade, och behovsstyrda, anläggningen kommer att producera specialiserade plåtartiklar. Anläggningen kommer att lagerföra råmaterial, laserskära, utföra fleroperationsmoment, bocka samt satsplocka material helt automatiskt.

Toppmodern produktion

- Precis som den helautomatiserade rörlaseranläggning Väderstad uppförde 2008, ger denna nya anläggning oss möjlighet att i större grad producera efter kundorder. Detta ger oss hög flexibilitet samt ökar vår förmåga att möta kundkraven om allt kortare leveranstider, säger Jan Engfeldt, och fortsätter:

- Denna investering stärker Väderstad ytterligare inför framtiden.

Väderstad AB, som ingår i koncernen Väderstad Group, finns representerat i 40 länder världen över. Under räkenskapsåret 2016 redovisade Väderstad AB, inklusive helägda säljbolag, en omsättning på 1,86 miljarder kronor, varav 85 % representerar export.

Väderstads nya anläggning, som uppförs i nuvarande lokaler, planeras vara i drift under hösten 2018.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.