Väderstad introducerar den unika spetsen BreakMix

Den nya BreakMix-spetsen kombinerar fördelarna av att luckra packad jord, med att skapa en mycket intensiv inblandning på ytan. BreakMix är en världsunik innovation från Väderstad, som kommer addera mångsidighet och ge flera agronomiska fördelar på gården.

- Den nya och unika spetsen Väderstad BreakMix skapar en mycket effektiv luckring av packad jord på djupet, samtidigt som den ger en intensiv inblandning av växtrester i jordprofilens övre lager, säger Magnus Samuelsson, Konceptutvecklare på Väderstad, och fortsätter:

- BreakMix utökar flexibiliteten, sänker insatskostnaden och, viktigast av allt, förbättrar det agronomiska arbetsresultatet för lantbrukaren.

BreakMix är främst avsedd för en första eller andra bearbetning på packningskänsliga jordar.

- Tack vare dess unika design, kombinerar BreakMix en effektiv inblandning i jordprofilens övre lager med att luckra ner till 30cm, säger Magnus Samuelsson, och tillägger:

- Eftersom nedbrytningen är mest aktiv i jordprofilens övre lager, vill vi blanda in växtrester ner till 10 cm. På så sätt undviker vi även att dra upp större jordaggregat och oönskade kokor till ytan. Genom att istället tillföra en god luckring på djupet elimineras packskador samtidigt som vattentransporten säkras åt två håll – både nedåt och uppåt.

BreakMix-spetsen tillverkas i hårdmetallsförstärkt Marathon-utförande. Detta säkrar en extremt lång livslängd i fält. Väderstad premiärvisar BreakMix på Agritechnica 2017, och den blir därefter tillgänglig för Väderstads kultivatorer från och med maj 2018.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.