Ett positivt år för Väderstad AB

Trots en utmanande global maskinmarknad, avslutar Väderstad AB det finansiella året 2016 med goda resultat. Efter en stark start på det nya året ser företaget ljust på framtiden.

- 2016 har varit ett utmanande år med stor spridning gällande marknadsläget. Vissa marknader, som exempelvis Frankrike, har brottats med de lägsta skördarna på 40 år. Samtidigt har andra marknader, som Ryssland och Ukraina, haft rekordskördar. Väderstad har en stabil bas med egna dotterbolag och samarbetspartners och har haft ett bra år under 2016, säger Jan Engfeldt, vd för Väderstad AB.

Läs mer

Väderstad AB

Väderstad AB, som ingår i koncernen Väderstad Holding AB, finns representerat i 40 länder världen över. Under räkenskapsåret 2016 redovisar Väderstad AB inklusive helägda säljbolag en omsättning på 1,86 miljarder kronor, varav 85% representerar export utanför Sveriges gränser. Resultat efter finansiella poster uppgick till 117 miljoner kronor.

Läs mer

Jan Engfeldt Managing director Väderstad

Jan Engfeldt; vd 

Läs mer

Ser ljust på 2017

- Vi har fått en god start på 2017, med en försäljning som redan ligger före förgående år. Här ser vi de vändande trenderna rörande framförallt mjölk- och rapspriserna som positiva faktorer, säger Jan Engfeldt.

Läs mer

Några av de länder där utvecklingen är särskilt positiv är England, Sverige och Ukraina. Samtidigt upplevs marknaderna i Frankrike och Tyskland även fortsatt som något dämpade.
Under början av 2017 lanserar Väderstad bland annat den innovativa precisionssåmaskinen Tempo L samt såmaskinen Spirit R.

- Väderstad fortsätter att ligga i framkant gällande teknik- och elektronikutvecklingen och vi ser positivt på det kommande året, avslutar Jan Engfeldt.

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.