Väderstad Farm lyfts till nya nivåer

Att driva ett eget jordbruk som ger koppling till praktiken är en självklarhet för Väderstad. Arealen har stigit successivt och sedan 2014 anställdes en driftsledare för Väderstad Farm AB. Han sköter jord och grödor som om de vore hans egna och lyfter jordbruket till högre nivåer.

Så här års är det full aktivitet både i Väderstads fabrik, men även ute på den 250 hektar stor gården Väderstad Farm. Tidiga rapporter från driftsledaren tyder på att skördarna i genomsnitt är i nivå med ett normalår, trots att försommartorkan har varit utmanande. 

Väderstad driver ett alldeles eget jordbruksföretag i anslutning till fabrik och kontor. Det är viktigt att ha en stark koppling till det praktiska jordbruket för ett företag som ska förse 1000-tals kunder runt om i världen med fungerande maskinlösningar. För det krävs jord att provköra, testa och utvärdera nya 

Tar tydligt ansvar

Att tänka på nyttan för jordbrukarna sitter i ryggmärgen hos Väderstads ägare familjen Stark, som sedan flera generationer drivit familjens gård i närheten av fabriken i Väderstad. Men först sommaren 2014 styrdes jordbruksdriften upp på ett mer strukturerat sätt. Då anställdes Axel Ektander som första anställda driftledare över Väderstad Farm AB, som då blev ett dotterbolag i Väderstad-koncernen. Beslutet var en konsekvens av det senaste markköpet som motiverade en anställd driftledare över det egna jordbruket som då nådde upp i 250 hektar. Tidigare sköttes jorden genom ett skötselavtal. Nu är ansvaret tydligare och Axel sköter jord och grödor som om de vore hans egna.

– Som driftsledare har jag ansvar över inköp och försäljning, vad som ska odlas på Väderstad Farm AB och framför allt hur det ska odlas, berättar Axel Ektander. 

Målkonflikt för jorden

Det är en tuff uppgift för jordarna var inte i topptrim när Axel drog igång sommaren 2014. Vissa fält har genom åren använts till demonstrationer, visningar och försök när maskiner ska visas i arbete för alla besökare som kommer till Väderstad varje vår och sommar. Prio 1 har varit att visa Väderstads maskiner under arbete i fält och inte uppställda i maskinhall. Den ambitionen har dock medfört strukturproblem på de relativt tunga lerorna, eftersom de har bearbetats om och om igen och kanske inte alltid vid rätt vattenhalt när jorden reder sig. En målkonflikt mellan att visa kunder Väderstads maskiner i full verksamhet och hänsyn till den egna jorden.

Läs mer

Axel Ektander

Axel Ektander (till höger) är driftsledare på Väderstads gård Väderstad Farm. Under skörden hjälper serviceteknikern Johan Cornell (till vänster) till.

Läs mer

Styr upp växtföljden

Den målkonflikten balanserar Axel Ektander nu upp genom att systematiskt lyfta jordarna på Väderstad Farm AB. Han gör det genom en genomtänkt grödfördelning, täckdikning, strukturkalkning, slamspridning och djuprotade grödor som förbättrar genomsläppligheten. Det finns inte någon fast växtföljd.

– Men numera kör vi inte stråsäd 3 år i rad, utan varierar mellan höstvete och höstraps som är våra huvudgrödor. Sedan plockar jag in maltkorn, åkerbönor, rödklöverfrö och vårvete, säger Axel

Läs mer

Väderstad farm harvest

Efter att maltkornet har skördats körs stubben direkt över med en Carrier XL 525. Senare under dagen kommer fältet kultiveras med en TopDown 400 för att sen sås med höstraps med en Rapid 400C.

Läs mer

Dikning är A och O

Högt upp på Axels åtgärdslista står dränering och avvattning. Så sedan han drog igång sommaren 2014 har knappt 60 hektar täckdikats samtidigt som 2,1 kilometer gränsdiken har restaurerats. Dessutom har 1,4 kilometer vattendrag rensats och 5–6 punkter i fält har åtgärdats med grävmaskin avseende vatten- och dräneringsproblematik. Dikningen är A och O menar Axel.

Läs mer

– Vi har kommit en bit på vägen, men har mycket kvar att utföra och lära inom dränering av våra fält, kommenterar han insatserna hittills.

Men mer ska göras. Det finns planer och ritningar på några systemdikningar till, men man avvaktar troligtvis under 2016 och fokuserar i stället på punktåtgärder i fält.

– Det är ett ständigt jobb och man bör flyga på problemet så fort man har lyckats ringa in orsaken, slår Axel fast.

Strukturkalk gjorde nytta

Strukturkalkning är också en prioriterad insats på Väderstad Farm AB. I samband med ett dikningsprojekt sommaren 2014 strukturkalkades hela fältet året efter med till synes mycket god effekt.

– Dikning, strukturkalkning och den senaste vintern 2015/16 gjorde tillsammans stor nytta på fältet. Jag kunde så direkt i det höstharvade bruket våren 2016 med bra resultat, berättar Axel.

Nöjd med facit kommer han därför förhoppningsvis fortsätta strukturkalka, men det gäller att få in det på ett klokt sätt i växtföljd och tid poängterar Axel:

– Det är extremt viktigt att få ett bra bruk efter själva spridningen och detta kan kräva att man planerar in strukturkalkningen efter exempelvis höstraps som brukar tröskas ganska tidigt och som lämnar en bra struktur efter kultivatorn.

Läs mer

Långsiktig filosofi

Men det tar lång tid att återställa jorden på det aktuella skiftet.

– Jag försöker få med det tänket i allt jag gör på Farmen, säger Axel.

Hans engagemang ligger alltså i att få ordning på jordens struktur med dränering, växtföljd, strukturkalk och uppgödsling. Jordarna på gården är högavkastande, men med väldigt varierande nivåer historiskt sätt. Axel vill höja toppskördarna, men framförallt höja medelskördarna.

– Och kurvorna pekar faktiskt redan åt rätt håll med de samlade åtgärderna, sammanfattar Axel utfallet.

Det är dyrt initialt, men kommer att löna sig för en gård som vill ha en långsiktig och uthållig filosofi i sättet att driva lantbruk.

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.