Tempo V skördar framgångar i Holland

Väderstad har levererat ca 40 Tempo till Holland och då i första hand Tempo V. Den trepunktsburna Tempo V möter ett behov av lättmanövrerade precisionssåmaskiner som enkelt kan manövreras så att alla delar av små eller oregelbundna fält kan sås. Med en hektarkostnad på €60.000 er hektar måste varje kvadratmeter användas optimalt.

Entreprenörer uppskattar den lätthanterade såmaskinen och möjligheten att så flera grödor med en och samma maskin. Där de tidigare behövde flera maskiner för att klara av sådden räcker det nu med en.

Den vanligaste grödan som sås med Tempo V i Holland är ensilagemajs. Omkring 230.000 hektar ska sås under andra halvan av april.

Läs mer

Tempo V in Holland

Entreprenörer uppskattar den lätthanterade såmaskinen

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.