Tempo – Ökad precision med småfröiga grödor

Väderstads nya frösensor och räfflade stängningshjul till precisionssåmaskinen Tempo ger utökade möjligheter för precisionssådd av småfröiga grödor, såsom raps och sockerbetor

– Vi ser en efterfrågan efter flexibilitet, där lantbrukare vill ha möjlighet att så flera olika grödor med en och samma maskin. Med Väderstads nya frösensor till Tempo underlättas detta ännu mer än tidigare, säger Jörgen Dahl, produktchef för Tempo.

Frösensorerna, som finns monterade på varje sårör, säkerställer precisionssåmaskinens mycket höga precision genom att registrera varje enskilt frö som matas ut. Om utmatningen från en radenhet skulle avvika under såddens gång, varnas föraren via Väderstads iPad-baserade styrsystem E-Control.

Läs mer

– Tack vare sin exakta noggrannhet och kapacitet vid utmatning i mycket hög hastighet, arbetar de nya frösensorerna mycket bra oavsett val av gröda. Därmed kan lantbrukaren växla mellan sådd av exempelvis majs och raps, utan att behöva byta frösensorer på sin Tempo, säger Jörgen Dahl.

För stora fröer, såsom pumpa och större solrosfrön, finns en frösensor med större genomsläpplighet som tillval.

Läs mer

Nytt mönstrat stängningshjul

För att ytterligare optimera förutsättningarna för grunt sådda småfröiga grödor, såsom sockerbetor och raps, finns ett nytt mönstrat stängningshjul numera tillgängligt för samtliga Tempo-modeller.

– Stängningshjulens uppgift är att sluta såfåran samt ge optimala förhållanden för utsädet att gro. Tack vare hjulets mönstrade yta säkerställs en fin jordstruktur och risken för skorpbildning minimeras. Detta är särskilt avgörande vid grund sådd, säger Jörgen Dahl.

De nya mönstrade stängningshjulen och frösensorerna finns tillgängliga som tillval för samtliga Tempo-modeller, såväl nya som existerande maskiner.

Läs mer

Enklare transport med Tempo R

Till säsongen 2017 kan de större modellerna av den rigida precisionssåmaskinen Tempo R utrustas med hjulställ och en dragbom.

– Med hjulställ och dragbom kan Tempo R 12 och Tempo R 18 enkelt transporteras mellan fälten på gården. Trots den stora arbetsbredden, hamnar transportbredden under 3 meter, säger Jörgen Dahl.

Precis som flera andra modeller i Tempo-familjen, kan radavståndet på den 18-radiga Tempo R 18 justeras ner till 450 mm. Ett sådant radavstånd passar bra för precisionssådd av småfröiga grödor, såsom raps och sockerbetor.

Läs mer

Om produktfamilj Tempo

Kärnan av precisionssåmaskinen Tempo är det unika PowerShoot-systemet, som använder övertryck för att kontrollera frötransporten med en mycket hög precision. När fröet lämnar det korta såröret, tas det emot av ett mjukt stopphjul, vilket även säkerställer en optimal jordkontakt för utsädet. En nyckelfaktor i systemet är det elektriskt drivna utmatningssystemet Gilstring Seed Meter, vilket drar nytta av övertrycket för att leverera en oöverträffad singulering och precision vid mycket höga arbetshastigheter på fältet. Tack vare systemets design är systemet opåverkat av vibrationer och lutande förhållanden. Då varje såenhet har en egen elektrisk motor, möjliggörs radavstängning, enkel kalibrering och inställningar av såhastigheten direkt från hytten.

Resultatet är en unik kombination av grödetablering med hög precision samt en exceptionell kapacitet oberoende av jordart och bearbetningssystem på gården.

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.