Rapid 25 år - ”En övervunnen svårighet är en tillgång”

Rapid kom till i en tid då jord- och lantbruk ansågs oviktigt och var olönsamt. 1991 när Rapid lanserades var det politiska läget direkt kontraproduktivt för Sveriges lantbrukare. Bönder var en belastning, mat fanns ju i affären resonerade man ända upp på regeringsnivå och erbjöd lantbruken pengar för att ställa om till exempelvis golfbanor.

- Vi såg en möjlighet i den ganska absurda situationen. Vi utnyttjade det svåra läget och arbetade idogt fram ett nytt koncept. Den främsta drivkraften var att hitta ett sätt att hjälpa bonden reducera sina kostnader och effektivisera sitt lantbruk. En övervunnen svårighet som blev en tillgång, säger Crister Stark.

Vid valet hösten 1991 blev det ett regeringsskifte, men det var inte förrän 1995 då Sverige gick med i EU som det skapades förutsättningar som förbättrade för det svenska jord- och lantbruket. Följden blev nya spelregler och ekonomiska förutsättningar som underlättade för bönderna.

Men historien med Väderstads såmaskiner för direktsådd tog sin början långt tidigare. Under 80-talet arbetade Crister Stark och Gert Gilstring med DS-maskinen. Redan då var ett av huvudskälen att hitta mera kostnadseffektiva odlingssätt vilket bland annat hade en stark koppling till bränslepriserna.

Läs mer

Crister Stark, Chairman of the Board

Crister Stark, styrelseordförande Väderstad Holding AB

Läs mer

Rapid DC drill

Vår första såmaskin DS serien

Läs mer

Men historien med Väderstads såmaskiner för direktsådd tog sin början långt tidigare. Under 80-talet arbetade Crister Stark och Gert Gilstring med DS-maskinen. Redan då var ett av huvudskälen att hitta mera kostnadseffektiva odlingssätt vilket bland annat hade en stark koppling till bränslepriserna.

Det kan vara riskabelt att så med skörderester kvar i ytan, inte minst på grund av sniglar. Här i Norden med företrädesvis höstsådd, såg man därför först inte möjligheterna men sen sköljde en våg av intresse för direktsådd från böndernas sida.

- De gillade maskinerna som sådde på perfekt sådjup och dessutom tryckte till jorden över fröet ögonblickligen med hjälp av hjulen och kom att kalla DS-maskinen för sin universalsåmaskin, berättar Crister.

Läs mer

”Rapid är så rätt agronomiskt”

Rapid-maskinens främsta fördel är att den drar ner kostnader men ändå är så rätt agronomiskt. Den passar för i stort sett alla jordtyper och jorden behöver inte förarbetas. Det gör den till en oerhört kostnadseffektivt maskin. Även om marken är hård, går tallriken med hjälp av sin gummi-fjädring spikrakt i jorden. Det är hjulet bakom som styr tallriken och samtidigt trycker till såfåran.

- Bönderna var slagna i början av 90-talet. Vi insåg att det enda vi kan sälja framåt är sådant som hjälper dem att rationalisera och förbättra. Vi tog det bästa från DS-maskinen, framförallt såbillarna, och utvecklade den vidare till det som sen blev Rapid. Vi tog fram större hjul och utvecklade kombisystemet för gödningen. Vi ändrade det mesta men behöll den bärande iden från DS-maskinen, berättar Crister.

Man lade även till en effektiv jordbearbetning med CrossBoard. En uppfinning som i sig förändrat lantbruket. Maskinen fick så bra egenskaper att såhastigheten kunde fördubblas. Våren 1991 såldes 50 Rapid. 25 år senare har det sålts knappt 25 000.

- Visst var de behäftade med lite tillkortakommanden till en början, men vi jobbade tappert vidare och löste alla svårigheter och bönderna blev riktigt nöjda, berättar Crister.

Läs mer

Idag finns Rapid i 40 länder

Att kunna så under olika förhållanden utan föregående jordbearbetning gjorde att en ny epok öppnade sig för lantbruket. På Väderstad jobbade vi hela tiden med att förbättra och vidareutveckla och efterfrågan var stor på en större pneumatisk Rapid. Snart öppnade sig en internationell marknad. Tyska Accord hade ett pneumatiskt system. Crister tog kontakt och något motvilligt gick tyskarna med på möte. Besöket gick bra och Crister fick med sig systemet hem.

- Det fanns en stor utvecklingspotential i pneumatiken och vi började konstruera en maskin som kunde fällas ihop till tre meters transportbredd. Optimismen bland bönderna hade ökat i och med beslut om EU-anslutningen samtidigt som maskinen kom fram. Situationen blev mycket bättre generellt sett, berättar Crister.

Finland blev också en stor och viktig marknad för oss, men hade liksom Sverige bitvis tuffa ekonomiska perioder på grund av valutan och devalvering.
- Sen började vi i England. Vi fick en fantastisk start i där. Vi byggde ut produktionen, vi byggde mekaniska tre- och fyrameters maskiner och pneumatiska maskiner på upp till åtta meter, sida vid sida, på två linor. Så småningom började vi i Frankrike och sen tog vi land efter land.

Läs mer

Rapid, year model 2015

Årsmodell 2015 av Rapid 3 och 4 meter, både seed only och combi version

Läs mer

Rapid är ikonisk

Rapid-maskinen är en robust och hållbar maskin som hjälper bonden att rationalisera lantbruket genom minskade insatser och ökade skördar. Den ger en mycket hög odlingssäkerhet oavsett säsong. Med Rapid sår bonden dubbelt så snabbt jämfört med konventionell sådd och jordbearbetning. Parallellt har traktorerna utvecklats och teknikutvecklingen hänger väl ihop.
- Jag tror att maskinerna blir allt större och att vi kommer att bredda användningsområdet. Men kvar blir alltid dess ursprungliga förmåga i mångsidighet, kvalitet och pålitlighet. Dessutom är det bra efterfrågan på begagnade Rapid, Rapidbeståndet blir bara större och större, säger Crister.

På Väderstad säger vi att det är innovationskraften som bygger dess framgång. Rapid är nu inne på ännu en ny version med ny teknik, nya it-funktioner, nya underhållsfria lager och så vidare.
- Vi var först även med E-Control som med en iPad som enda manöverenhet, nu öppnar upp för en helt ny marknad. Konkurrenterna sa ”det går aldrig”, men de hade fel. Ipaden kommunicerar trådlöst med såmaskinens Gateway och är helt suverän i enkelhet och användarvänlighet. Ett system i stort sett helt utan begränsningar, berättar Crister.

Rapid kan jämföras med Bahcos skiftnyckel eller Lockheeds Hercules-plan, det vill säga koncept och kvalitet som håller över tid och är ständigt utvecklingsbara.

- Så långt vi kan se framåt kan vi förbättra konceptet ytterligare. Vi har redan nu ett antal idéer för att öka precisionen och göra den ännu mer attraktiv för våra kunder och de stödjer oss i det arbetet. Vissa produkter är odödliga, Rapid är ikonisk, avslutar Crister.

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.