Rapid — Ständigt utvecklingsbar

Rapid passar för alla fältförhållanden och grödor. Den klarar vilken jord som helst eftersom den är utrustad enbart med så kallade longlife-lösningar, rakt igenom hela maskinen. 
- Det är också något som speglas i maskinens andrahandsvärde, vi brukar säga att för en svensk bonde håller Rapid för hela hans livslängd, berättar Johan von Mecklenburg som är produktchef på Väderstad AB.

Det är tack vare att Rapid är så flexibel som den kommer, trots att den är 25 år gammal, att vara en självklar del i de flesta odlingskoncept även i framtiden. Oavsett hur trenderna går, om de går mot direktsådd eller mot mera plöjning eller kultivatorbruk, så finns den här maskinen som en del i alla de koncepten.
- Rapid är den tuffaste såmaskinen på marknaden i den bemärkelse att den är så hållbar, såväl i sin helhet som i alla delar. Den är dessutom den mest odlingssäkra maskinen eftersom den är så flexibelt konstruerad, berättar Johan.

Fem generationer

Under åren har Rapid genomgått fem större generationsskiften, men varje års görs det justeringar.
- Några exempel är smörjfria lager, större och hårdare tallrikar, nya efterharvslösningar, nya förredskap, fler inställningar direkt från traktorhytten – så väl hydrauliska som E-Controllösningar, berättar Johan.

Läs mer

Product Manager, Johan von Mecklenburg

Produktchef, Johan von Mecklenburg

Läs mer

Väderstad Rapid A

Senaste årsmodellen av Rapid A 400-800S

Läs mer

Kundsamarbete framgångsfaktor i utvecklingsarbetet

Just de smörjfria lagren gör att de nya maskinerna är underhållsfria. Tidigare fick man gå in under maskinen och göra smörjningen manuellt med de risker det medförde med bland annat tallrikarna direkt hängande över sig.
- Det var ett kundönskemål sedan lång tid som vi tillsammans med leverantören har utvecklat. Det fanns ingen sådan teknisk lösning tidigare. Det är en viktiga framgångsfaktorer att vi kan jobba tillsammans med våra kunder när vi identifierar behov och utvecklar morgondagens maskiner, säger Johan.

Läs mer

Del i lantbrukarens odlingssystem

I framtiden är vi i ännu högre grad en del i lantbrukarens odlingssystem och generellt går vi mot högre precision och mer automatiska funktioner. Användarvänlighet och gränssnitt är ständiga utvecklingsområden. Kunderna kommer till exempel i större utsträckning att ha möjlighet att konfigurera just sin idealmaskin.
- En maskin blir aldrig färdig, det finns alltid nya förhållanden och användare att förhålla sig till. När det kommer till E-Control kan det endera vara integrerat i något större system ihop med GPS- kartor eller så kan det vara en helt egen GPS-funktion. Maskinutvecklingen och användarupplevelsen kommer att fortsätta i samma riktning som hittills. En sak är säker, Rapid är här för att stanna, avslutar Johan.

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.