NZ Aggressive - Utveckling gör stor skillnad på fältet

Väderstads harv NZ Aggressive 500-1000 utrustas med nyutvecklade 8 mm-spetsar. Resultatet innebär en ökad livslängd i fältet med upp till 50 procent, beroende på jordart.

– På Väderstad vet vi med oss att även förbättringar i millimetersklassen, kan ge otroligt stora effekter ute på fältet. Till höstbruket levereras den kraftfulla harven NZ Aggressive med 8 mm-spetsar som standard. Jämfört med tidigare 6 mm-spetsen ökas därmed livslängden avsevärt, säger Bo Stark, försäljningschef Norden på Väderstad.

Läs mer

Väderstads kraftfulla harv NZ Aggressive, som har en pinndelning på 7,5 cm, finns i arbetsbredder från 5 till 10 meter. Tillsammans med Väderstads senaste utveckling av NZ Aggressive, i form av ett kraftigare drag, starkare boggilager, fjädrad hjulupphängning och förstärkt ramkonstruktion, innebär den nya 8 mm-spetsen ett ytterligare steg framåt för en lång livslängd
– Den nya 8 mm-harvspetsen på NZ Aggressive ger betydligt färre spetsbyten och därmed mer tid i fält, säger Bo Stark.
Den nya 8 mm-spetsen fabriksmonteras på samtliga NZ Aggressive omgående, samt finns tillgänglig för eftermontering till existerande maskiner via Väderstad Parts

Läs mer

Väderstad NZ Aggressive point

NZ Aggressive 600 med 8 mm spets och ribbvält

Läs mer