Carrier X - Lägre vikt och högre prestanda

De burna Carrier X, som finns i arbetsbredderna 4,25, 5,25 och 6,25 meter, kan nu utrustas med välten enkel SoilRunner. Tack vare vältens goda arbetsresultat och låga vikt, utökas det fällbara tallriksredskapets möjligheter i fält.

SoilRunner har vältringar i u-profil, som är konstruerade för att direkt fyllas med jord. Därmed arbetar välten med principen jord mot jord, och resultatet blir en öppen bearbetad yta.
– Principen jord-mot-jord grundar sig på ett starkt kundönskemål om en vält som ger en god struktur i lätta jordar utan att fösa. SoilRunner skapar även en möjlighet att ge sig ut på fälten i blötare förhållanden, säger Bernt Mårtensson, konceptutvecklare på Väderstad.
Eftersom vältens u-profil är fylld av jord, blir även slitaget lägre.  

– Enkel SoilRunner, som har en diameter på 575 mm, är närmare 30 % lättare än stålvälten SteelRunner. Därmed kräver enkel SoilRunner en lägre lyftkraft från traktorn, samtidigt som maskinens goda resultat i fält kvarstår, säger Bernt Mårtensson.

Väderstad disc cultivator Carrier X

Carrier X kan levereras med välten enkel SoilRunner från och med årsmodell 2017.

Läs mer

Utökat användningsområde

Under åren har det effektiva tallriksredskapet Carrier X förfinats och utvecklats. Ett av de senaste tillskotten är exempelvis de 470 mm breda tallrikarna TrueCut 470, som tack vare sin koniska utformning med frästa urtag, behåller sin aggressiva form över tid.

– Genom att utrusta Carrier X med TrueCut 470-tallrikar tillsammans med enkel SoilRunner, ges ett aggressivt tallriksredskap som hanterar mer växtrester till ett lägre dragkraftsbehov, säger Bernt Mårtensson.
Carrier X kan levereras med välten enkel SoilRunner från och med årsmodell 2017.

Läs mer

Om produktfamiljen Carrier X

Carrier X är ett buret fällbart tallriksredskap som kombinerar flexibilitet med hög kapacitet och prestanda. Maskinen är utvecklad för grund bearbetning med hög hastighet samt effektiv stubbearbetning ner till 10 cm. Carrier X kan utrustas med 450 mm tallrikar med små urtag, alternativt TrueCut-tallrikar med en diameter på 470 mm. Maskinen finns tillgänglig i arbetsbredderna 4,25, 5,25 och 6,25 meter. I transport är transportbredden 2,4 m.

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.