Utvecklat, testat och tillverkat av Väderstad

Slitdelarna är de mest kritiska komponenterna på din maskin. Deras kvalité och utformning avgör mycket av maskinens arbete och prestanda i fält. De måste ha precist uttänkt agronimiska egenskaper, vara slitstarka och passa perfekt på din Väderstads maskin. Därför tillverkar vi nästan alla genuina reservdelar själva.

Utvecklat för optimal skörd

Våra ingenjörer arbetar konstant på förbättringar på existerande slitdelar och utvecklar nya innovationer - allt till syfte att öka dina skördar och skära i dina kostnader per hektar. Över åren har Väderstad uppfunnit oräkneligt olika nya slitdelar som har revolutionerat jordbruket, inte minst Marathon spetsar och CrossCutter Disc.
Ändå, har också standard-spetsen genomgått förbättringar över tid, för ännu längre varaktighet och mera likformigt resultat över hela fältet. Väderstad är en drivande kraft i branschen, när det kommer till utveckling och innovation.

Läs mer

Testad för alla förhållanden

Innan en ny slitdel lanseras på marknaden, testas den oräknerligt antal gånger i laboratoriet, ute i fält och i de tuffaste och stenigaste förhållandena. Hållbarheten över tid och kapaciteten att hantera hårda slag från stora stenar, till exempel, är båda med i testerna. Eftersom vi tillverkar nästan alla våra slitdelar själva, kan vi också testa direkt från tillverkningsbandet med stickprov för att garantera konsekvent hög kvalité i produktionslinjen.

Läs mer

Högteknologisk tillverkning och presshärdning

Majoriteten av Väderstads Genuine Parts tillverkas av vårt helägda dotterbolag Väderstad Components. Tillverkningsprocessen börjar i en av våra laserskärande maskiner och fortsätter sedan vidare till presshärdningen, där stålet ges dess form och hårdhet, allt i samma process.  Presshärdning av stål handlar helt om att få den rätta balansen mellan tid och temperatur - naturligtvis är våra ingenjörer ledande i världen i denna teknik.

Läs mer

Ett laboratorium som erbjuder stor potential

Laboratoriet är utrustat för att utföra de olika tester som är nödvändiga för att hitta de optimala mekaniska egenskaperna. Syftet med verksamheten är trefalt: utveckling, undersökning och uppföljning. Utvecklingsarbetet fokuserar på material eller materialprocesser som förbättrar prestandan, tillförlitligheten och/eller kostnadseffektiviteten. Väderstad har långvariga samarbeten med högre utbildningsinstitut såsom Linköpings Universitet och KTHs Kungliga Tekniska Högskola. Laboratoriet sträcker ut potentialen som dessa samarbeten ger, eftersom mycket av det experimentella arbetet kan utföras på plats, nära tillverkningsindustrin.

Läs mer