Man promenarar på väg mellan fält
LESS INPUT.
MORE OUTPUT.

Förändrar ekvationen.

Lantbrukets ekvation blir alltmer komplicerad. Kostnaderna ökar medan priset för grödorna inte ökar likadant. Nya regleringar, skiften i bidragssystemet och behovet av miljöanpassning sätter ofta lantbrukaren i utsatta lägen. Men modernt lantbruk kan inte titta inte efter snabba och kortvariga lösningar. Det behöver hållbara och långvariga lösningar som uppnår mer med mindre insatser. Lösningar som leder till förändringar och hjälper lantbrukare att möta framtiden. Väderstad Proceed är en av dessa lösningar.

Planera för framtidens lantbruk

I lantbruk är ekvationen för framtiden lika komlicerad som enkel.
Vi behöver åstadkomma mer med mindre insats, i varje steg på vägen till skörd.
Proceed är en del av lösningen.

Utsäde

Utsäde

Singulering och precision tillåter drastiskt lägre utsädesgivor.

Maskin

Maskin

En maskin för alla grödor – ökad mångsidighet och effektivitet.

Kolinlagring

Kolinlagring

Den starka grödan med stor biomassa ökar kolinlagringen i varje planta.

Stark gröda

Stark gröda

Den starka och jämna tillväxten av grödan leder till högre tillväxt per utsädesfrö/kärna. Detta är nyckeln att kunna behålla, eller till och med öka avkastningsnivån samtidigt som utsädesmängd minskas.

Jämn gröda

Jämn gröda

Fördelen med en stark och jämn gröda är många. Möjligheten att optimera behandlingstillfällena med växtskydd under grödans hela utvecklingsår är en av dem.

Utsäde

Singulering och precision tillåter drastiskt lägre utsädesgivor.

Maskin

En maskin för alla grödor – ökad mångsidighet och effektivitet.

Kolinlagring

Den starka grödan med stor biomassa ökar kolinlagringen i varje planta.

Stark gröda

Den starka och jämna tillväxten av grödan leder till högre tillväxt per utsädesfrö/kärna. Detta är nyckeln att kunna behålla, eller till och med öka avkastningsnivån samtidigt som utsädesmängd minskas.

Jämn gröda

Fördelen med en stark och jämn gröda är många. Möjligheten att optimera behandlingstillfällena med växtskydd under grödans hela utvecklingsår är en av dem.

Framtidens sådd

Väderstad Proceed har satts på prov i flera fullskaliga fältförsök på olika framstående gårdar över hela Europa. För att bedöma resultaten under hela vegetationsperioden har våra testsådder analyserats i alla led av forskare från oberoende parter.

Läs mer
"Med tanke på resurseffektivitet, är sådden den allra vikigaste. Du bör ge plantan den allra bästa tänkbara starten."

-Professor Stefan Dobers, Yrkeshögskolan i Neubrandenburg, Tyskland

Läs mer

Följ med ett år med Proceed

I vår nya dokumentärserie Fields får vi följa Proceed i fält under ett helt år, från sådd till skörd.
Följ med oss!

 

Se alla avsnitt här.

Läs mer

Avsnitt 1:

Sådd

Läs mer

Avsnitt 2: 

Tidig uppkomst

Läs mer

Avsnitt 3: 

Övervintring

Läs mer

Avsnitt 4: 

Vårsäsongen

Läs mer

Avsnitt 5:

Bygga skörden

Kommer snart

Läs mer

Prenumerera på vårt Proceed nyhetsbrev

Läs mer

 

* indikerar nödvändigt fält

Väderstad kommer hålla dig uppdaterad med e-post om utvecklingen av Proceed. Läs våra villkor.