Väderstad utökar produktportföljen med radhackor

Väderstad har förvärvat hela TRV-sortimentet för radhackor inklusive Swingking från det danska företaget Thyregod A/S. Alla produkter kommer att byta varumärke och bli fullt integrerade i Väderstads produktfamilj inom jordbearbetning.

Radhackning

Radhackning är mekanisk ogräsbekämpning mellan såraderna. Huvudsyftet är att skära bort roten från ogräsen, men radhackning har också andra agronomiska fördelar som att bryta jordskorpan och stoppa avdunstning

Läs mer

Dubbelramslösning för ökad effektivitet

Den tidigare TRV Swingking från Thyregod A/S har en ramlösning som består av två oberoende ramar. Vid konvetionell radhackning är det vanligt att använda samma rambredd och antal radenheter som vid sådden för att uppnå optimalt resultat med minimal skada på såraden. Med den oberoende dubbelramslösningen kan vi fördubbla arbetsbredden utan att riskera att tappa precision i en av sådragen, eftersom ramen är uppdelad efter såmaskinsbredden. Även när anslutningen mellan sådragen inte är 100 procent korrekt riskerar vi inte skador i sådragen. Allt detta innebär att dubbelramslösningen kan spara överfarter, bränsle och tid för lantbrukaren.

Läs mer

Passar perfekt ihop med Tempo

På ett fält precisionssått med en Tempo V eller Tempo F med 6 meters ram och 75 cm radavstånd brukar man använda en 8-radig radhacka för att kunna följa raderna mycket noggrant. Med vår dubbelramslösning kan du använda en 12-meters radhacka som har två ramar, sex meter vardera och 75 cm radavstånd, och få ett exakt resultat utan att skada grödan.

Läs mer

Radenheten lyfts för omsorg om grödan

Radhackans ram är utformad med hög markfrigång på upp till 85 cm. Varje radenhet kan lyftas upp till 75 cm. Den höga ramen och höga lyfthöjden ökar tidsramen för radhackningen eftersom den kan arbeta i sent stadie och hög gröda utan att skada grödan. Lyfthöjden är viktig för att ta hand om dina grödor bra och lämna dem orörda.

Läs mer

Sektionskontroll för ökad precision

Alla radenheter kan lyftas upp individuellt baserat på sektionskontrollen i en GPS, vilket möjliggör radhackning i hörn och förbättrad precision på vändtegen.

Läs mer

 

Ramstorlek

4,5 meter

6 meter

9 meter

12 meter

Radavstånd

25 - 75 cm 25 - 75 cm 25 - 75 cm 25 - 75 cm

Antal rader

6 - 24 8 - 24 12 - 36 16 - 48
Läs mer

Vanliga frågor & svar

Fråga: När kommer kommer den nya Väderstads-radhackan kunna beställas?
Svar: Den kommer kunna beställas från och med sommaren 2024.

Fråga: Kan jag köpa maskinen från min lokala Väderstad återförsäljare?
Svar: Vi har för avsikt att sälja maskinerna via vårt globala återförsäljarnät från sommaren 2024.

Fråga: Kommer maskinerna vara gröna eller Väderstadröda?
Svar: Från juni 2024 kommer alla nytillverkade maskiner vara Väderstad märkta och kommer då att vara i vår klassiska röda färg.

Läs mer

Utforska relaterat innehåll