MixIn-skenan

Väderstad MixIn-skena - Utökar kultivatorns prestanda

Alla Väderstads pinnkultivatorer är utrustade med den unika MixIn-skenan. MixIn-skenan är monterad i anslutning mot spetsen, vilket ger en oerhört effektiv inblandning. MixIn-skenan är en Väderstad-innovation som tillverkas av högkvalitativt svenskt stål vid Väderstads fabrik för orginaldelar - Väderstad Components i Överum.

Fördubblad mixning

MixIn-skenan kastar materialet framåt i stället för uppåt, som annars är den gängse riktningen. Detta tvingar materialet att passera pinnen två gånger, vilket ger en dubbelt så intensiv inblandning både på djupet och längden.

Läs mer

Fördelning i längsled

Den framåtriktade rörelsen ger en intensiv fördelning av växtrester i längsled. Blandningseffekten kompenserar för en begränsad halmspridning efter tröskan. Detta ger samma förhållanden över hela fältet, vilket ökar skördepotentialen för den kommande grödan.

Läs mer

Inblandning på djupet

Genom att fördubbla inblandningseffekten ger MixInskenan överlägsen inblandning över hela maskinens
arbetsdjup. Det innebär att kultivatorn utnyttjar varje centimeter av arbetsdjupet till fullo. Jämfört med en
traditionell kultivator innebär detta i många fall att man kan minska arbetsdjupet utan att kompromissa med
resultatet. MixIn-skenan minskar dieselförbrukningen samtidigt som inblandningen på fältet förbättras.

Läs mer

Utmärkt utjämningseffekt

Den intensiva framåtriktade rörelsen planar ut ojämna delar av fältet, som t.ex. traktorspår. Tack vare att jorden jämnas ut och bearbetas i en och samma överfart minskar behovet av ytterligare utjämning.

Läs mer

Minimerar förekomsten av jordkokor

I tung jord bryter kastvinkeln effektivt jordflödet och efterlämnar en väl uppluckrad yta. Detta ger ett bättre resultat och minskar behovet av ytterligare såbäddsberedning.

Läs mer

Bättre blandning med samma bränslekostnad

MixIn-skenan finns i flera bredder. Genom att utrusta maskinen med en skena som är bredare än spetsen ökar inblandningseffekten utan att bränslekostnaden påverkas.

Läs mer