ISOBUS

The virtuella terminalen

Traktorns ISOBUS terminal kan vara virtuell terminal för en Väderstad maskin. Detta gör det möjligt att ta kontroll över uppgifter såsom lagring av arbetsdata, felsökningar och vändtegsautomatik

Anslutning mellan ISOBUS och Gateway sker med en ISOBUS-kabel.

Läs mer

Samkörd övervakning

ISOBUS terminalen kan användas parallellt med Väderstad E-Control. ISOBUS kan till exempel ta över kontrollen av såmaskinen, samtidigt som man kan använda E-Control för att i realtid se utmatningsstatistik från såmaskinen.

Terminalen kopplas till Gateway via kabel, medan E-Control tar emot information trådlöst.

Läs mer

Matcha utmatningshastigheten med fältets förutsättningar

Med en variations giva kan du hantera utmatningshastigheten för frö och gödningsmedel. Utmatningen styrs automatiskt med hjälp av en fältkarta.

Detta gör det möjligt att maximera skörden utifrån förutsättningarna på olika jordtyper.

Läs mer

Minimera överlappningarna

För att eliminera överlappningar stänger GPS:en automatiskt ner sektioner när såmaskinen eller precisionssåmaskinen kommer ut i vändtegar eller oregelbundna områden i åkern. 

Genom att minimera antalet överlappningar kan systemet minimera åtgången av frön och gödning med upp till 10 procent.

Läs mer