Tempo rækkesåmaskinen – et maskingevær i majsmarken

Tempo rækkesåmaskinen

Tempo sår dobbelt så hurtigt med bedre præcision. Globalt er der større arealer af rækkesåede afgrøder end afgrøder etableret uden præcis afstand mellem frøene i rækken. Denne kendsgerning var en vigtig drivkraft for Tempos fødsel i begyndelsen af 2010erne.

15 års forberedelse

Men historien skal dateres mere end 20 år tilbage - til 1996. Jeg rejste i Argentina og så store arealer med majs og sojabønner blive etableret med rækkesåmaskiner fra ´60erne og ´70erne. Det gik utroligt langsomt. Dér fik jeg en ide om at vi måtte kunne gøre noget bedre end det. Tilbage hjemme i Sverige, forsøgte jeg at overbevise mine omgivelser om, at vi, lille svenske Väderstad, skulle udvikle en rækkesåmaskine med meget større kapacitet, såvel som meget bedre præcision end nogen anden maskine på markedet.

Etablering af majs i USA

For denne vision, var selvtillid, langsigtede planer, økonomiske ressourcer og en dosis risikovidenskab nødvengt. Udviklingen af Tempo er hidtil det største udviklingsprojekt i Väderstads historie. Opgaven blev givet til Gert Gilstring, en af Väderstads mest erfarne udviklingsingeniører. Han rejse til USA majsbælte, arbejde som traktorfører og inetviewede majsbønder. I tillæg hertil, læste han op på alle patenterede og geniale designs af rækkesåmaskiner, for at forstå problematikkerne og derved finde mulige løsninger.

Snedig løsning

Resultatet var, at Gert Gilstring udviklingede et udsåningssystem på hver rækkeenhed, for at løse problemet med vibrationer og hældninger. Udsåningssystemet er under tryk og frøet skydes ned i jorden. En genial løsning. Jeg plejer at sammenligne Tempo med et maskingevær, der skyder 10 skud i sekundet, selvom Tempo skyder 25-30 frø i jorden pr. sekund ved høj hastighed. Når frøet er i jorden, fastgøres det af trykhjulet og er dermed solidt placeret i sårillen, med præcis afstand til det næste frø og i den præcise dybde, der er ønsket. Denne teknologi gør, at Tempo er en succes rundt i hele verden hos landmænd, som nu kan etablere rækkeafgrøder med stor præcision ved høj hastighed.

Väderstad Tempo L

Mere end 3.000 Tempo rækkesåmaskiner er leveret siden starten af produktionen i 2012. I 2017 satte Tempo verdensrekord ved at så 502,05 ha majs på 24 timer.

Læs mere