Долота BreakMix

Долота BreakMix під час роботи в полі

Покращіть свої результати обробітку важких ґрунтів

Нове долото BreakMix поєднує в собі функції розпушування переущільненого шару ґрунту й дуже інтенсивного перемішування верхнього оброблюваного шару. Запровадження доліт серії BreakMix додає універсальності, зменшує початкові витрати і, головне, поліпшує результати агрономічних заходів для фермерського господарства.
Долото BreakMix призначене для основного або передпосівного обробітку в господарствах з важкими ґрунтами, схильними до переущільнення.

Лише одне долото, що забезпечує виконання двох функції

Перемішування на оптимальній глибині

Оскільки максимальну активність бактерії та грибки демонструють у приповерхневому шарі, ми намагалися забезпечити перемішування залишків рослин у поверхневому шарі до 10 см для прискореного їх розкладання. Оскільки не відбувається глибоке перемішування під час застосування доліт BreakMix, можна уникнути піднімання грудок на поверхню.

Експерт з розпушування переущільненого шару ґрунту

Розпушування ґрунту на глибину до 30 см запобігає утворенню ущільнених шарів, завдяки чому забезпечується циркуляція вологи у двох напрямках – і вгору, і вниз.

Розроблені для підвищення продуктивності

Міцні металеві пластини із карбідовольфрамовим покриттям забезпечують дотримання заданої робочої глибини обробітку, а їх форма, робочий кут залишаються незмінними протягом тривалого терміну експлуатації.

 

Долота BreakMix на культиваторі Cultus

Долота Break Mix можуть встановлюватись на культиватори Cultus, Opus і Top Down