Як уникнути переущільнення ґрунту?

Переущільнення ґрунту призводить до зниження пористості, яка в свою чергу відповідає за транспортування води та повітря в ґрунтовій масі. Це знижує інтенсивність росту кореневої системи через дефіцит кисню, що в цілому впливає на рівень врожайності вирощуваних культур.
Переущільнення ґрунту означає збільшення його об'ємної маси. Це наочно можна спостерігати після проходу коліс трактора по полю, особливо в вологих умовах, після чого утворюється глибокі сліди, в яких відмічається переущільнення верхнього шару.

Що відбувається з кореневою системою коли ґрунт переущільнений?

Переущільнений ґрунт має два фактори впливу на розвиток кореневої системи:
1. В результаті переущільнення зменшується кількість та розмір пор в ґрунті, які за розміром менші ніж кореневі волоски рослини, в яких останні могли б вільно розвиватися.
2. Переущільнений ґрунт має підвищений опір для проникнення кореневих волосків
Зниження водопроникності
Переущільнений ґрунт також обмежує проникність води крізь ґрунтову масу. Це призводить до перенасичення верхнього шару, в якому знижується відсоток вмісту кисню для нормального розвитку кореневої системи рослин. Це наочно можна спостерігати на малюнку, що зображений нижче

Вміст повітря в ґрунті

Вміст повітря в ґрунті: якщо в ґрунті вміст повітря становить більше 25 процентів це сприятливі умови для розвитку; 10-25 % - задовільні умови для розвитку; якщо ж менше 10 % повітря  - такі умови можуть призвести до кисневого голодування. 
Крім того ступінь аерації ґрунту впливає на рівень доступу поживних речовин для рослин, таких як азот і марганець. В анаеробних умовах процеси денітрифікації можуть призвести до значних втрат азоту у вигляді газу або оксиду азоту в атмосферу, що й призводить до зменшення вмісту азоту в ґрунті.

Як попередити негативні процеси?

Щоб уникнути переущільнення ґрунту слід проводити всі необхідні заходи, які направлені на поліпшення та збереження структури ґрунту, такі як: вапнування, внесення органічних добрив, вирощування сидеральних культур, залишення пожнивних решток, тощо. Такі заходи рекомендовано проводити відносно всього кореневмісного шару.
Зменшення кількості проходу агрегатів по полю
Система землеробства  і обробіток ґрунту також мають важливий вплив на переущільнення ґрунтів. Важливою умовою щодо запобігання переущільнення ґрунту, є відмова  у проведенні обробітку  за умов перезволоження верхнього шару, оскільки вологий ґрунт, в порівнянні з сухим, має здатність до ущільнення, а не розпушення.
Велика площа контакту спарених коліс або широкопрофільної ґуми знижує тиск на поверхню ґрунту
Обмежена кількість проходів  знижує рівень та імовірність переущільнення ґрунту.
Врожайність знижується із збільшенням кількості проходів агрегатів.