Як уникнути переущільнення ґрунту?

Переущільнення ґрунту призводить до зниження пористості, яка в свою чергу відповідає за транспортування води та повітря в ґрунтовій масі. Це знижує інтенсивність росту кореневої системи через дефіцит кисню, що в цілому впливає на рівень врожайності вирощуваних культур.
Переущільнення ґрунту означає збільшення його об'ємної маси. Це наочно можна спостерігати після проходу коліс трактора по полю, особливо в вологих умовах, після чого утворюється глибокі сліди, в яких відмічається переущільнення верхнього шару.

Що відбувається з кореневою системою коли ґрунт переущільнений?

Переущільнений ґрунт має два фактори впливу на розвиток кореневої системи:
1. В результаті переущільнення зменшується кількість та розмір пор в ґрунті, які за розміром менші ніж кореневі волоски рослини, в яких останні могли б вільно розвиватися.
2. Переущільнений ґрунт має підвищений опір для проникнення кореневих волосків
Зниження водопроникності
Переущільнений ґрунт також обмежує проникність води крізь ґрунтову масу. Це призводить до перенасичення верхнього шару, в якому знижується відсоток вмісту кисню для нормального розвитку кореневої системи рослин. Це наочно можна спостерігати на малюнку, що зображений нижче

Переглянути більше

Вміст повітря в ґрунті

Вміст повітря в ґрунті: якщо в ґрунті вміст повітря становить більше 25 процентів це сприятливі умови для розвитку; 10-25 % - задовільні умови для розвитку; якщо ж менше 10 % повітря  - такі умови можуть призвести до кисневого голодування. 
Крім того ступінь аерації ґрунту впливає на рівень доступу поживних речовин для рослин, таких як азот і марганець. В анаеробних умовах процеси денітрифікації можуть призвести до значних втрат азоту у вигляді газу або оксиду азоту в атмосферу, що й призводить до зменшення вмісту азоту в ґрунті.

Переглянути більше

Як попередити негативні процеси?

Щоб уникнути переущільнення ґрунту слід проводити всі необхідні заходи, які направлені на поліпшення та збереження структури ґрунту, такі як: вапнування, внесення органічних добрив, вирощування сидеральних культур, залишення пожнивних решток, тощо. Такі заходи рекомендовано проводити відносно всього кореневмісного шару.
Зменшення кількості проходу агрегатів по полю
Система землеробства  і обробіток ґрунту також мають важливий вплив на переущільнення ґрунтів. Важливою умовою щодо запобігання переущільнення ґрунту, є відмова  у проведенні обробітку  за умов перезволоження верхнього шару, оскільки вологий ґрунт, в порівнянні з сухим, має здатність до ущільнення, а не розпушення.
Велика площа контакту спарених коліс або широкопрофільної ґуми знижує тиск на поверхню ґрунту
Обмежена кількість проходів  знижує рівень та імовірність переущільнення ґрунту.
Врожайність знижується із збільшенням кількості проходів агрегатів.

Переглянути більше