Створення посівного ложа

Створення посівного ложа

Створити якісне посівне ложе можна різними способами. Вирішальним чинником для вибору того чи іншого способу є відмінність різних технологій закладення пожнивних залишків

Посівне ложе — фундамент майбутнього врожаю. Однак для створення посівного ложа можуть використовуватись різні технології:

  • традиційна технологія;
  • відвальна оранка та сівба сівалкою Rapid;
  • мінімальний обробіток ґрунту;
  • поверхневий обробіток ґрунту;
  • нульовий обробіток ґрунту.

Обираючи технологію, можна керуватися різними факторами: наявністю рослинних залишків, наявною технікою, типом ґрунту, кліматичними умовами, необхідними трудозатратами тощо.

Оранка прогріває ґрунт і закриває пожнивні залишки так, щоб вони не перешкоджали посіву. Проте вона порушує структуру ґрунту й посилює окислення органічного матеріалу. Без оранки органічна речовина і структура ґрунту зберігаються, але стерня може заважати посіву й переносити хвороби.

Створення посівного ложа й посів із застосуванням різних технологій

Різні методи вирощування культур

1. Традиційна технологія — заорювання стерні, культивація на глибину посіву лаповими чи дисковими культиваторами, звичайний посів, розкидання добрив.
2. Заорювання стерні, поверхнева культивація, посів сівалкою Rapid із одночасним внесенням добрива.

Переглянути більше
Різні методи вирощування культур

3. Мінімальна обробка ґрунту — обробка культиватором по стерні, посів сівалкою Rapid із одночасним внесенням добрив у ґрунт або шар стерні.
4. Поверхнева обробка ґрунту — обробка культиватором по стерні, посів сівалкою Rapid із одночасним внесенням добрив у ґрунт або шар соломи.
5. Нульова обробка ґрунту — посів сівалкою Rapid із одночасним внесенням добрив у ґрунт без попередньої механічної обробки ґрунту. Стерня залишається на поверхні.
 

Переглянути більше

Закладення пожнивних залишків

Істотною відмінністю між різними технологіями є спосіб закладення пожнивних залишків. Пожнивні залишки впливають на забезпечення доброго контакту між ґрунтом і насінням. Якщо на землі залишається багато стерні, то потрібна значна обробка ґрунту, щоб вона не заважала росту наступної культури, а якнайкраще розклалася. Тип пожнивних залишків, тобто культура-попередник, визначає, наскільки швидко вона розкладеться та як ефективно її можна обробити технікою.

Переглянути більше

Тюкувати чи закопати

Солому можна стюкувати й вивезти чи закопати у ґрунт. Розклад рослинних залишків може поліпшити структуру погано структурованого ґрунту. Якщо солому також використовують у тваринництві чи для опалення, її зазвичай збирають. У короткостроковій перспективі це полегшує наступну обробку ґрунту. Однак зменшення кількості органічного матеріалу може у довгостроковій перспективі призвести до ускладнення обробки ґрунту.

Переглянути більше

Іноді оранка буває доцільною

Вибір технології обробки ґрунту може визначатися вартістю культури-наступника. Збільшення виручки від продажу врожаю покриє витрати на оранку, якщо вона забезпечить збільшення врожаю. Іншим аспектом, який слід взяти до уваги, є пригноблення хворобами й бур’янами. Якщо існує ризик зараження хворобами, може бути доцільною обробка з повним оборотом пласта. Складні злакові бур’яни також слід заорювати. І насамкінець, слід ураховувати здатність наявної техніки переробити велику кількість рослинних залишків.

Переглянути більше

Оптимальне переущільнення

Ущільнення посівного ложа здійснюється з метою забезпечення доброго контакту насіння з ґрунтом, що дозволяє добре забезпечити насіння й коріння водою, поживними речовинами та киснем (див. рисунок «Переущільнення посівного ложа»).
Надто слабке ущільнення, тобто занадто пухкий ґрунт навколо насіння, може призвести до порушення капілярного переносу води через великий діаметр пір. Унаслідок цього ґрунт навколо насіння буде надто сухим. Занадто сильне ущільнення, навпаки, призведе до стискання і зменшення ефективності пір, тобто вони не будуть спроможні відводити зайву вологу й вуглекислий газ від насіння, а також забезпечувати доступ кисню до нього. Це може призвести до дефіциту кисню в зоні розташування коріння. У більш легких (середньо-та тонкопіщаних) ґрунтах найкраще застосовувати легку техніку, а на важких глинах для культивування й переущільнення ґрунту необхідно застосовувати важкі машини.

Переглянути більше

Переущільнення посівного ложа

Ґрунт складається з 50 % твердої речовини й 50 % пір. В ідеальному випадку пори заповнені наполовину водою, а наполовину повітрям. Проте це сильно залежить від кількості опадів, структури ґрунту й способу його обробки.
 
1. Надто слабке ущільнення, тобто занадто пухкий ґрунт навколо насіння, може перешкоджати капілярному переносу води через великий діаметр пір. Унаслідок цього ґрунт навколо насіння висохне і паросток ослабне.
2. Оптимальне ущільнення забезпечує хороший контакт насіння з ґрунтом, завдяки якому капілярний перенос води забезпечує постачання води до насіння. У той же час, є достатня кількість великих пір, які пропускають до насіння достатньо кисню.
3. Занадто сильне ущільнення, навпаки, призведе до стискання і зменшення ефективності пір, тобто вони не будуть спроможні відводити зайву вологу й вуглекислий газ від насіння, а також забезпечувати доступ кисню до нього. Це може призвести до дефіциту кисню й загибелі коріння.

Переглянути більше
Переущільнення посівного ложа

1. Надто слабке ущільнення, тобто занадто пухкий ґрунт навколо насіння, може перешкоджати капілярному переносу води через великий діаметр пір. Унаслідок цього ґрунт навколо насіння висохне і паросток ослабне.
2. Оптимальне ущільнення забезпечує хороший контакт насіння з ґрунтом, завдяки якому капілярний перенос води забезпечує постачання води до насіння. У той же час, є достатня кількість великих пір, які пропускають до насіння достатньо кисню.
3. Занадто сильне ущільнення, навпаки, призведе до стискання і зменшення ефективності пір, тобто вони не будуть спроможні відводити зайву вологу й вуглекислий газ від насіння, а також забезпечувати доступ кисню до нього. Це може призвести до дефіциту кисню й загибелі коріння.

Переглянути більше

Основні терміни

Капілярна волога — волога, яка може підніматися в ґрунті як завдяки змочуванню стінок пір (адгезії), так і завдяки взаємному притяганню молекул (когезії). Дрібноземні ґрунти мають високу капілярність і високий та інтенсивний капілярний підйом.

Культура-попередник — культура, яка зростала на цьому ж місці протягом попереднього сезону, тобто минулого року; вона впливає на цьогорічний урожай через кількість рослинних залишків, вивільнення азоту з них, структуру ґрунту, перенесення збудників хвороб тощо.

Переглянути більше