Структура ґрунту

Під структурою ґрунту мають на увазі його фізичну конфігурацію

Під структурою ґрунту мають на увазі його фізичну конфігурацію. У піщаних ґрунтах частинки слабко пов’язані між собою і не утворюють агрегатів; натомість у глинистих ґрунтах глина легко агрегатується. Завдяки цим агрегатам земля легко обробляється, стає більш проникною для повітря й води.

 

Структура ґрунту визначається як тривимірне сполучення первинних частинок ґрунту, тобто взаємне розташування і зв’язок між цими частинками. Визначальними чинниками структури ґрунту є, зокрема, його текстура та вміст органічного матеріалу. Розрізняють ґрунти з зернистою та агрегатованою структурою.

 

Переглянути більше

Піщані грунти не утримуються разом

 
Глинисті ґрунти, приклад якого показано на фото, формують грудки і часто мають агрегатовану структуру.

Переглянути більше

Sand soil  with single-grained structure

Піщаний ґрунт має однорідну зернисту структуру

Переглянути більше

Clay soils become aggregated

Глинисті ґрунти часто мають досить тверду структуру

Переглянути більше

Глинисті ґрунти агрегатуються

Глинисті ґрунти (див. фото), формують грудки і часто мають агрегатовану структуру. Навіть за вмісту 5 % у ґрунті глина дуже сильно на нього впливає, справляючи визначальний вплив на його властивості.
Агрегатована структура — це результат ряду процесів у ґрунті, поєднання яких призводить до створення агрегатів. Ці структуроутворювальні процеси в динамічному поєднанні з механічною обробкою впливають на структуру ґрунту.

Переглянути більше

Агрегати поліпшують властивості ґрунту

Коли частинки глини з'єднуються в агрегати, властивості ґрунту майже завжди поліпшуються. Важливим результатом є полегшення обробки ґрунту. Також поліпшується аерація ґрунту, тобто ґрунт ліпше пропускає до коренів кисень і відводить від них вуглекислий газ. Агрегатована структура також поліпшує водопроникність і водоутримну здатність ґрунту. Завдяки хорошій структурі у глинистому орному ґрунті формується більш продуктивне посівне ложе, оскільки в ньому задоволено всі важливі умови для розвитку рослин і їхньої кореневої системи. Завдяки цьому рослини швидше ростуть і дають ліпший урожай.

Переглянути більше

Clay soils become aggregated

Коли частинки глини з'єднуються одна з одною в агрегати, властивість грунту в більшості випадків поліпшується.

Переглянути більше

Основні терміни

Агрегатована структура — структура ґрунту, яка відзначається наявністю з'єднаних одна з одною первинних частинок глинистої групи; агрегати можуть набувати ще більшої стійкості завдяки вмісту органічного матеріалу, вапна й різних хімічних осадів.
Вуглекислий газ — газоподібний продукт клітинного дихання коренів, який у поєднанні з водою використовується для утворення цукрів у процесі фотосинтезу.
Колоїди — це найменші за розміром частинки ґрунту, середній діаметр яких складає менш ніж 0,0002 мм. До колоїдів відносяться деякі органічні матеріали та тонка глина.
Кисень — газ, який входить до складу повітря у концентрації 21 % і є життєво важливим для клітинного дихання рослин і їхніх коренів.
Зерниста структура — тип структури ґрунту, який відзначається дуже слабким зв’язком між найдрібнішими частинками агрегату чи відсутністю такого зв’язку.
Текстура ґрунту — пропорції, тобто відносний вміст мінеральних частинок із різним середнім діаметром, зокрема піску, дрібнозему та глини, відповідно до таблиці «Класифікація частинок за розміром» (див. розділ «З чого складається ґрунт»).

Переглянути більше

Дізнатися більше

Переглянути більше